AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Pánské šortky

Platnosť od 15.6. do 26.6.Pánské šortky - strana 8Pánské šortky - strana 8

K U O P R Č: OČ DOÚA V uiš eil ua co ú y ž p cán k v i p n k au er o u u šti ! Pa L N lt E í 2. 2..2 1 0 - 66 0 6 p en šc r ai h v r ý h á a nk v e n c z k zí o! PĎ 0. 1 R 360 Í .2 6 s YVDE M VSEČN Í dITRPR o N SOT E u aoaš dte sn DRE AČK ! L n b ad Ferd H w i o g or „r e e a a“ i i S 21_SS _ B1J n6 a o06 - K F _5 u 1_ o I 9vs oé aooé rv -rt vjvrv deo v . V kstr oť o e o: 05 mm7 A e oť vd s k i s k 7x 1 / 8; ľ / l gľ oé o s á A E 9 d s a 9 52 5 . ukv lž k: B C; o k: 6 x 3 cm i , , [5 2 6] 17 6 9 D s e ľ p yF pFo ám k ša k l l p i „l aI Flo m/ dr I E s I/ o w e A aaI i I l “ n i so 2 9 amet 1 9 9 , 69 99 , P h dn txlý em ň o olý e in r e. t V . 64 e 3- 2 ľ [ 8 6 0] 3 4 0 3[ 8 6 0] 3 4 0 1[ 8 6 0] 3 4 0 4 - 6% 4 n i so 49 amet 1,9 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K 4 96 , - 6% 9 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K Dt k ša k K I„ o/i “ es é ľ p y imI By G l r D vľ 2 s em n omn pt. oe 7 r i k . e a äu V . 23 [ 8 3 1 V . 23 [ 8 3 1] e 2- 7 3 4 51 e 2- 9 3 4 52 ľ ] ľ P l a a kt „ rsye r b n s ae Potl“ i A aom k taoa áľ h á nt i y vrv n a k c , , s or u et á o. d bo v nlc u i i V . 25 cm5- 7 / e 5- 4 / 45 cm ľ 5- 9 / 96 cm 75 cm5- 1 [5 8 2] 18 0 4 n i so 49 amet 1,9 39 , 9 n i so 9 9 amet 2 9 , 19 99 , - 3% 7 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K D s e ľ p y A aom T a V ám k ša k „ nt i ems “ c Taoa á t l a kat éu en n . vrv n s ek; vl n pv ei i i e V . 54 [ 8 5 9] e 3- 2 3 4 6 7 ľ n i so 9 9 amet 1 9 , 19 29 , P nk á se Kl bž a 2 oo ek 1" Kl s a 1“h n ; -rd o e k: 2 l í Vbzy i ik , ns oť o 0 k [5 16] o n s d 1 0 g 1 71 3 . n i so 2 9 amet 1 9 9 , 6 9 - 6% 99 4 , - 0% 5 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K . S OT R P Ru i t ň a a ú om N E Sa s f n šk I T “ i i l n a pč a i o K kin „ á s mt oa ý rmv n! b ď ž y no a u v dif D se ám k OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K P n kj p t á d 5. o 6.06 lb d vpe a a áo o uae l n o 1 6d 2 6 1 a o o yrd n zs b a . .2 e i . N vek ail s dsu n vkž e pe anI T R P R i šty r ke ú ot p é ad r d i N E S O T e t j j . Frb é d e e a mž li Z cyy z k ué t čnrč e ae n ot n s ôu š a hb vn nt vl i eu . i íť . i a ím Ue e é am so ey ú d o áae v ýocv eáän vd n n i t c n s o d dvt o vrbo nzvz e e ľ/ d prč n pe a é eyZ v v arn v ec náh o oue é rd n c n ľ y y de é pretc j . a j s zor h n n d . ú akúl é a o e l At ánlt k kuly eá n s a nt t: at h u e u i i T č o Bs / ummr r k „ a cS i i e“ 1 0% a n. 0 bv a l P n k V .SX X [ 8 8 3] á se e - X L 6 2 2 4 : ľ D s e V .SX L 6 1 0 1 ám k: e - X [ 8 8 0] ľ n i so 9 9 amet 1 9 , 99 , 9 itr pr s nes ot k . Ba saa AI N h pi gPr,v n k c sa 6rt lv A pr S o p gC ne E se oa 8rt lv O C n a Mtdv 6rt lv Br M lac u S b d 39/ C on K bn Aj lb d 1/ D rt lv i : VO S o pn ak a s á et 1Ba saa u ak h p n etr i t nv 1Ba saa C et l eo oa Ba saa oy aČ da l l oy 034 Dlý u : l S oy 3G u I i : i , n i i : r, i : l :. o í e o n s á te a O F ML C N E,G atk csa 881H e n: Še n oal2Kš e O O T M,M dvk csa 2e c: O C yPr, ue k r d 3 posýM uá K e n pl 4 5/0ta G é a a k S d: C A IY E T R a n á e 18/9um n é t á kv u 4o c: C P A o asá e 3Lv e C i akTr cý a 1L tvk i lš am n é oe 5 61N r: a r j r l s t fi . i I l t i t i k : i li MY YŠe n oar d 6 P pa: O F R ,N et S Eíi – 2 014o as áB sr a O F i C nePeo G nr a vb d 2 P e da N ben 7ARž br k u Zrvc 55S šk Nv L N t á kv t e a 1 o r d C O UM ám s e v gd 3 9/2P v ž k yt c: C amy etrršv e eá So o u Ar v z: árž á / uom eo: l aeúa 01p s á oá , fi i i . a i l : l ii . i Vs O M drsTpľay u PJem cé o 878Te čn N L ua c,B á 21Tnv C YA E A K lrv 2 Zoe:Oc o n 3Ži a O D B Ň Vskšo kv 2 ln: O M a en .A H n u / e C a aa o o n l .i n kh 48/1r n : C a gri e 77 r aa I R N, o áoa 0 vl n bh d á i n: C U E , yook áo 5Ži a C i g ám . l k 7B : č : . l i í io l : T l l l i r , i