AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Maloobchod

Platnosť od 29.6. do 12.7.Maloobchod - strana 31Maloobchod - strana 31

Aj keď maloobchodníci pracujú s produktmi iných výrobcov, nesú za ich uvádzanie na trh zodpovednosť vo všetkých svojich dôsledkoch. Preto sa nestačí spoliehať len na preverených dodávateľov, ale je dobré vedieť aj to, čo predpisuje zákon. Novinky v zákonoch V priebehu jari vstúpili do  platnosti dve legislatívne zmeny, ktoré ovplyvnia život podnikateľov pracujúcich s potravinami. Zatiaľ čo jedna sa viac dotkne výrobcov, no sú tu dôležité zmeny aj pre obchodníkov, druhá bude mať dopad na  všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov bez výnimky. Hlavným cieľom je zaistiť kvalitu a  bezpečnosť potravín v celom dodávateľskom reťazci. Za balenie ručí odborník Novela č. 152/1995 Z. z. zákona č. 30/2015 Z. z. o potravinách nie je pre obchodníkov nič nové, lebo nadobudla účinnosť už v  apríli minulého roka. Vtedy však dala celý rok podnikateľom čas na  to, aby sa pripravili na  novú povinnosť, ktorú musia dodržiavať od  tohtoročného apríla. Každý podnikateľ, ktorý balí potraviny v súvislosti s ich výrobou, manipuláciou s nimi alebo ich umiestnením na  trh, musí mať v  pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilú osobu. (Čo znamená, že na ich spoluprácu musí byť podpísaná zmluva.) Tento človek musí byť absolventom vysokoškolského vzdelania v  oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva. Ak má táto osoba iba stredoškolské vzdelanie, musí si doplniť akreditovaný vzdelávací kurz. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí podnikateľovi pokuta od 100 eur do 100 000 eur. Mäso a výrobky z neho Od 1. júna začala platiť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR zo 14. januára 2016 o  mäsových výrobkoch č. 83/2016 Z. z., ktorá nahradzuje a  týmto zrušuje Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR č.  1895/2004  –  100. Jej cieľom je predovšetkým zvýšiť kvalitu mäsových produktov a poskytnúť spotrebiteľom čo najviac informácií. Preto uvádza presné kvalitatívne požiadavky na  rôzne druhy mäsových výrobkov a spôsob ich označovania. Ďalším cieľom je zaistiť bezpečnosť mäsových výrobkov pri predaji, takže je tu definované napríklad, že vopred nakrájaný mäsový výrobok je možné predávať len naneskôr do  24  hodín, alebo v  prípade trvanlivého mäsového výrobku do 48 hodín od nakrájania. Vymenované sú tiež údaje, ktoré je nutné v  blízkosti nakrájaného mäsového výrobku uviesť (názov, výrobcu, dátum spotreby a alergény). Skladovacie teploty sú stanovené na  4  °C pre mäkké, varené, pečené výrobky a  polokonzervy, 7  °C pre surové solené mäso a  12  °C pre údenú slaninu. Trvanlivé mäsové výrobky a mäsové konzervy možno i  naďalej skladovať pri teplote okolitého prostredia. Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov od roku 1945 v aktuálnom znení spolu s ich pôvodnými vyhlásenými a konsolidovanými zneniami nájdete na voľne prístupnom portáli www.zakonypreludi. sk. Veľmi dobre je hodnotená aj aplikácia pre mobilné telefóny. OD KEDY 1. 4. 2016 – novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách – § 8 odsek 3 1. 6. 2016 – vyhláška MPRV SK o mäsových výrobkoch č. 83/2016 Z. z. 31 sT1615_17-32.indd 31 15.06.16 21:11