AktuálneLetáky.eu   

Billa leták :

Platnosť od 20.7. do 26.7. - strana 3- strana 3

Párk y v baraňom čreve s podielom . mäsa až 80% lepku Bez -20% BILLA Tvaroh tučný, hrudkový 250 g pôvodná cena 0,99 0 Vyrobený na Slovens ku BILLA Spišské párky 79 2 420 g 99 1 kg = 3,160 € 1 kg = 7,119 € Taliansk a k valita s cer tifik á najv yšš tom ej k vality a pôvod u -30% BILLA Grana Padano Kvalitný holandsk ý v ýrobok b ez pridaných farbív, s jemnou aromatick ou chuťou -21% BILLA Gouda plátky 250 g pôvodná cena 1,89 250 g pôvodná cena 4,99 3 1 49 49 1 kg = 13,960 € 1 kg = 5,960 € Ručne bené na vyro Slovensku -22% BILLA Korbáčiky údené, neúdené 60 g/65 g pôvodná cena 0,89 0 69 1 kg = 11,500/10,615 € Vyrobené na Slovens ku podľa trad ičnej recep tú s 60 % pod ielom ovče r y j hrudk y -23% BILLA Bryndza 250 g pôvodná cena 2,35 1 79 1 kg = 7,160 €