AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 21.7. do 27.7. - strana 3- strana 3

a kvalitu z našich polí a sadov! V č�� �� va�� pos���� ��� �est�v��� , ��rac�v�v��� �� ��lad�v��� �lo��� o��i��� o� osta��ý�� ������? Pracujeme s tovarom v systéme HAACP, ktorý je postavený na najprísnejších normách Potravinového kódexu SR a Európskeho spoločenstva. Máme klimatizačný sklad s modernými zariadeniami na prípravu a balenie zeleniny. Tovar rozvážame vlastnými dopravnými prostriedkami, ktoré sú vybavené klimatizačnými jednotkami a sú plne prispôsobené požiadavkám na prepravu takéhoto druhu tovaru. Sme teda schopní dodať tovar v požadovanej kvalite, množstve a krátkom časovom rozpätí. Ak� ho�no�í�� va�� �p����rá�� s� �p�lo�no�ť�� K�u�l�n�? Kaufland Slovenská republika je naším najväčším odberateľom zeleniny a ovocia, pre ktorého zabezpečujeme veľmi vysokú ročnú produkciu pozostávajúcu z viac ako šesťdesiatich výrobkov. Našu spoluprácu hodnotíme ako flexibilnú, s vysoko profesionálnym, ale aj priateľským prístupom O �p�lo�nos�� P&P �ra�� , �. �. �.: o• Zaoberá sa veľkoobchodom, mal dukobchodom, ako aj vlastnou pro ciou ovocia a zeleniny. u• Sadenice na výrobu zeleniny nak v, puje od preverených dodávateľo ktorí garantujú ich stabilnú kvalitu. • Takto dopestovaná zelenina má obvysokú zdravotnú hodnotu a ne sahuje žiadne chemické látky. ým • Disponuje moderným klimatizačn skladom a vlastnými dopravnými litu prostriedkami, čím garantuje kva zamestnancov, s ktorými komunikujeme. Veríme, že zákazníci dokážu oceniť kvalitu a chuť doma vypestovanej zeleniny a tiež oceniť obchodnú politiku Kauflandu, postavenú na podpore slovenských pestovateľov. P�� K�u�l�n� dod�v� �y�� 60 ��r��k��, n�����la�: • 544 000 ks kalerábu • 178 000 ks cibuľky lahôdkovej • 170 000 ks papriky bielej • 129 000 ks šalátu hlávkového • 94 000 ks karotky • 75 000 ks kukurice cukrovej • 60 000 ks šalátu Lollo biondo • 41 000 ks šalátu Lollo rosso a flexibilitu. Treb3, Mich3, Hum3, Vra3, Kos3, Pre3, Sab3, Bar3, Lub3, Spis3, Kez3, Pop3, RimS3, Roz3, Luc3, VelK3, BaB3, Brez3, ZlaM5, Lev3, LiM3, DolK3, Ruz3, Zvo3, Ziar3, Mar3, Prie3, Ban3, Part3, Zil3, Cad3, Trec3, NMV3, Pu3, Dub3, Kom3, NoZ3, Seni3, Trn3, Sa3, Nit3, Pies3, Top3, Ga3, DuS3, Sam3, Hlo3, Ser3, Mal3, Sen3, Ba3 / -