AktuálneLetáky.eu   

Exisport leták : Športová obuv

Platnosť od 2.8. do 15.8.Športová obuv - strana 5Športová obuv - strana 5

platné od 2. 8. do 15.  8. 2012 detska obuv authority za 1 Euro authority henk 29,99 eur authority fayme 29,99 eur V Š E T K Y M O D E LY D E T S K E J O B U V I A U T H O R I T Y za 1 E U R o pri n á kupe akejko ľ vek O B U V I P R E D O S P E LÝC H . (O b u v p r e d o s p e l ý c h m u s í b y ť d r a h š i a a k o d e t s k á v a k t u á l n e j c e n e . V e ľ k o s t i EU o d 2 8 . D o s t u p n ý c h v i a c a k o 6 0 0 0 p á r o v v c e l e j s i e t i E X I s p o r t . A k c i a p l a t í d o v y p r e d a n i a z á s o b .)