AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 4.8. do 10.8. - strana 3- strana 3

a kvalitu z našich polí a sadov! V č�� �� va�� pos���� ��� �est�v��� , ��rac�v�v��� �� ��lad�v��� �lo��� o��i��� o� osta��ý�� ������? Snažíme sa využívať tie najmodernejšie technológie pestovania. V prvom rade vyberáme najkvalitnejšie osivá od renomovaných spoločností, pri pestovaní využívame rôzne tunely slúžiace na skoršiu produkciu, robíme opatrenia pre optimálnu ochranu plodín pred nepriaznivým počasím. Investujeme do najmodernejších strojných technológií na pestovanie i spracovanie plodín, aj do kvalitného skladovania podľa prísnych hygienických predpisov. Ak� ho�no�í�� va�� �p����rá�� s� �p�lo�no�ť�� K�u�l�n�? Kaufland patrí k našim najvýznamnejším zákazníkom. Naša spolupráca prebieha na vysokej profesionálnej úrovni a chceli by sme ju naďalej rozvíjať. Z našej spolupráce profitujú aj samotní pestovatelia, ktorí tak majú istého odberateľa svojej produkcie. Preto môžu perspektívne investovať do nových technológií, ako aj do rozvoja zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. , �.�.�.: O �p�lo�nos�� S�AR ���i� �K znych častí Slovenska. ku ovocia i zeleniny z rô • Zastrešuje produkciu a dodáv a ochrane rastlín. volené prostriedky pri pestovaní • Dodržiava všetky zásady a po nezaťažujú užíva obalové prostriedky, ktoré • Produkciu pravidelne testuje a po životné prostredie. a skladovaní gie pri pestovaní, spracovávaní • Využíva najmodernejšie technoló plodín. ska. sti v jednotlivých regiónoch Sloven • Prispieva k rozvoju zamestnano la�: P�� K�u�l�n� dod�v� n����� 16 ha. he pestovaných na ploc • 502 ton rôznych odrôd paprík na ploche 4 ha. • 145 ton karotky, ktorú pestuje X3 / -