AktuálneLetáky.eu   

Hornbach leták : Úspora energie, benzínové kosačky...

Platnosť od 1.8. do 7.8.Úspora energie, benzínové kosačky... - strana 4Úspora energie, benzínové kosačky... - strana 4

vácia & onická rezer mo v pre dajni Telef pria vyzdvihnutie Izolácia Teplená a m2 od m hr. 40-100 m tavby revos D - tepelná a použitie na vnútorné a bez zaťaženi 8437474-83 ace m od mm hr. 40-200 /mK vosť 0,039 W tepelná vodi 6 už za 3 dni hrubá stavba RMA rojekty ZDA tavieb typizované p ckých drevos nízkoenergeti skelety by žnosť výstav ARMA celoročná mo cie práce ZD a dokončova Dn montážne DV tyrén Eko - Prosnového polystyrénu át pe 145 1 Bežná cena brazenie ks CENA MNOŽSTEVNÁ om Pri množstevn odbere od 25 ks ÚSPO RA ENERGIE .75 : zi krokvy 1. Izolácia medalenosť vzdi erajte si ilustračné zo enie ktívne zatepl efe ý materiál na Kvalitn 10 30 ks Ušetríte: 28 Zm mi. Izolácia medzi krokva že na šírku re sa potom na mi a pridá mezi krokva navyše, aby sa jeden cm edzi krokvy sa izolácia m vala. dobre napaso SK 0812 ) Rozmer (cm Typ 55x78 C2A 66x118 F6A 78x98 M4A 78x118 M6A 78x140 M8A Č. výrobku 8154439 8154440 8154441 8154442 8154443 - kyvné s vevé vyhotovenie - materiálo borovica - lakované severská =1,1W/m2 K U - zasklenie montáž pri sklone né na - vhod 90° strechy 15°-danie ovlá - spodné 8154439 Cena 125.00 159.00 164.00 167.00 185.00 1059 Okno GZL ntilačnou klapkou 5 - nataviteľn h systémoch - v strešnýc sná zábrana ako parote i s pevnejšími pásmi ci - v kombináadónová zábrana o protir 2 ak 2 10 m - bal 5 m a 134 45 8440004, 84 75 m2 od ) Rozmer (cm Typ 55x78 C02 66x118 F06 78x98 M04 78x118 M06 78x140 M08 369 Č. výrobku 8127391 8127392 8127393 8127394 8127395 Cena 169.00 189.00 195.00 210.00 230.00 ko ni - určená na h bezškárové vyhotoveí ytín a ic nštrukci kr kladových ko - izolácia zá častí stavieb ných hodinách a spod utie už po 6 - rýchle schnkg - bal. 5 a 10 612 98 8475069, 85 . pevnite ocou 2snPúrifóliu pomparo- te ej lišty tenkej drevence) ku , klin (skrutky krokve. ozícii ávody k disp Pracovné n predajniach alebo vo všetkých bach.sk/projekty na www.horn ks od 11 99 od 169.- 0059 Okno GGU ntilačnou - kyvné s ve á klapkou m, povrchov - drevený rá eleho polyuretánu úprava z bi spojov, z - povrch berohy zaoblené vonkajšie - U skla=1,1,é sklo tvrden 5020343 á Gumoasfaltov isper DN D hydroizolácia ervovanie strešnýche nz eny, nesteká i na zvislé st zpúšťadiel bez obsahu ro 125.- od - kyvné s ve i zavretom okne - vetranie pr lodrevené, - prírodné ce va lak finálna úpraojsklo, U = 1,1 - izolačné dv 8127392 + V S35 Parabit AL asfaltový pás ý - granul betónových zmesí - plnivo do e stropy, podlahy, - vhodné pr rasy strechy, te 200 l a - obsah vrec 85162 42 trechy lenie s Zatep - stavebnicoeletu už od 3 dní, celo stavba - montáž skvná a nízkoenergetická tredia 8365693 - rýchla, pe zásah do životného pros - minimálny 1 m2 11 850 VS ráže červená - bobrovka 2  - bal. 3 m 3848544 é - pre strešn e, zateplenie konštrukci drevostavieb - hr. 16 mm baly 1x5 m, - predaj na 1x10 m 8338305 m2 od mm nahradí v hrúbke 16 pelnej izolácie te 90-110 mm 5 48 Šindeľ k3v1 Izolácia Arkti enové st a drevostavieb h nergetickýc oe Skelety nízk y, ga rodinné dom Drevostavbysystém drevostavieb;čná možnosť výstavby vý ro m2 173 2 A OVRIINEKTE N O TM N - farba - hr. 0,4 mm a 1,7x2,49 m - 1,7x1,09 m 8416120 y TP01 Tepelné pásuková izolácia zv zvuková izol A Okno DPXC2 čnou štrbinou ntila Profilovaná E ne krytina ahcoli m agón ál - tvarovo st ú a tepelnú na zvukov orných izoláciu vnútprvkov stavebných sklade - vybrané na1 7381599-60 ce Teplená a o Príslušenstv sky Priečkové do PDL 01 e dosky zvuková izola Strešné okná výrobku er (cm) Č. Typ Rozm 4196491 55x78 C04 4196492 78x98 M04 3853727 78x118 M06 5020343 78x140 M08 Cena 229.00 268.00 279.00 305.00 od 229.- . Paria je hl zá ová a: duch ži pri órne 3ajlepšotesnáiníkbran so vzmontáovýmovteizpelnoN blinami. Pri izolačnými bu lepiacou páskou. lie prichyťte fó Polyuretánové sendvičové panely - izolácia striech, stien - 3x1 m, 6x1 m, hr. 30 a 40 mm - farba biela, sivá, červená, mahagón 8486121 m2 od 16 90 7