AktuálneLetáky.eu   

Nay Elektrodom leták :

Platnosť od 4.8. do 7.9. - strana 3- strana 3

6 MÝTOV A POLOPRÁVD O MRAZENÍ POTRAVÍN Skladovanie potravín mrazením je jedným z najlepších spôsobov, ako ich udržať dlhodobo zakonzervované, pri minimálnej strate e l cenných vitamínov, minerálov a živín. S ich obľúbenosťou a využiteľnosťou vznikli o tomto spôsobe skladovania aj povery. m o o y My vám prinášame tie najznámejšie: á n 1 ZMRAZIŤ SA DA JÚ R VŠETK Y POTRAVINY K 2 ZMRAZOVAŤ POTRAVINY V MÔŽETE NEUSTÁLE E Toto je jeden z veľkých omylov, pretože existujú e ú v ýnimky. Sú to najmä potraviny s vyšším obsahom k o vody, ktoré po rozmrazení strácajú konzistenciu a sú s kašovité. Preto sa dá všeobecne povedať, že čím je v potravinách vyšší obsah vody, tým sú menej vhodné a e o na zmrazenie (napr. uhorky a rajčiny). Počas zmrazovania sa r m n v takýchto potra h ravinách vytvárajú kryštály ľadu, ktoré majú , negatívny vplyv na ich bunkovú štruktúru. Veľk kr yštálov n eľkosť r sa mení podľa rýchlo mrznutia potravín, čím vyššia, tým o hlosti í š sú kryštály menšie, a v tom aj narušen tom arušenie. Nie je to pravda pretože kvalita, výživové zložky da, lita, z a ch potra klesajú v závislosti od dĺžky ic chuť ravín i ich zmrazeni Rýchlosť straty závisí od druhu pot nia. r otravín, preto sa majú dodržiavať základné pravidlá pri ich vi skladovaní. Pri bežnej teplote v mrazničke (–18 °C) sa o k má surové mäso skladovať 4 až 12 mesiacov, varené u c r mäso 2 až 4 mesiace, zelenina a ovocie 8 až 12 mesiacov, e v polievky a omáčky 2 až 3 mesiace, ryby nie dlhšie ako k m e 4 mesiace a mliečne výrobky nie menej ako 3 mesiace. a . Ak chcet predĺž dobu mrazenia, môžete využiť napríklad ete ĺžiť u r vákuové nádoby ale vrecká, ktoré zabránia negatívnemu n lebo nia í uchu roces tra o vplyvu vzduc na proc mrazenia potravín. Všeobecne môžete taktiež predĺžiť dobu ich zmrazovania zmenou ež bu m teploty. Napríklad pri zmene bežnej teploty mrazenia ad y na -25 °C predĺžite dobu zmr bu mrazovania až o 50 %. ania 3 4 MRAZENÉ POTRAVINY T STRÁCA JÚ ŽIVINY A Pravdivo tohto tvrdenia závisí od jednotlivý vosť denia závisí vých druhov potravín a rýchlosti ich mrznutia. Pri po ov í nu pomalšom zmrazovaní sa obsah živín stráca viac. Naopak, vplyv r í procesu rý r rýchlozmrazovania na obsah živín je nepa ín patrný. Je pravdou, že zmrazené ovocie a zelenina postupne e d p n strácajú živiny a vitamíny, ale aj tak si dokážu zachovať vyšší a y h y obsah cenných látok, než je to pri čerstvom ovocí a zelenine c n dostupných v obchodoch. Dôvodom je fakt, že pri zbere, p uskladnení a ich distribúcii ubehne nejaký čas, pri ktorom d r m sa stráca významný podiel minerálov a živín. Napríklad c a a d pri izbove teplote dochádza u nich k strate až 15 % vitamínu vej t ž a C za deň. Pri potravinách ako sú mäso a ryby nedoch P vi yby, chádza počas rýchloz razovania k žiadnej strate vitamínov ani živín, lozm nia j strat n pretože tento pro es nemá vplyv na obsah bielkovín, vrátane proc lko vitamínov A a D. 5 ROZMRAZENÉ POTRAVINY Z É N NIE JE MOŽNÉ OPÄŤ ZAMRAZIŤ I Ä A 6 SKLADOVAŤ POTRAVINY K V R V MRAZNIČKE MÔŽETE A E „BEZ LADU A SKLADU“ Z Toto To nepla vždy - dá sa povedať, že pravda je niekde latí ra n uprostre Dôležitú rolu hrá v tomto smere spôsob red. e ôs zmrazo zovania a rozmrazovania. Ak ide o akékoľvek k e čerstvé a tepelne upravené potraviny, môžete ich v ž h uskladniť do mrazničky. Dbajte na to, aby boli d rozmra razované v chladničke. Mali by ste sa však v yvarovať né v ich rozmrazova pri izbovej teplote alebo v teplej vode. m vaniu p e Pri takomto spôsobe rozmrazovania sa začínajú o pô n v potravinách množiť baktérie, ktoré sú zdraviu škodlivé. n o a d Preto nie je vhodné opä ovne ich uskladniť, ale radš ich e opät dniť dšej čo najrýchlejši spotrebovať jšie ať. ZMRAZOVANIE ZABÍJA BAKTÉRIE R V A Táto povera nie je založená na pravde, pretože mráz á a d že nedokáže zabiť baktérie, vie ich len deaktivovať. e ak ť Po rozmrazení ich počet pribúda rovnako rýchlo m o o ako na čerstvých potravinách. Ak chcete zabrániť a ť tomu, aby sa ďalej rozmnožovali a aby sa spomalila i tvorba enzýmov, ktoré spôsobujú rozklad potravín a ín, potrebujete na to teplotu -17,8 °C. Väčšina baktérií b a r dokáže vydržať teploty až do -40 °C, čo však nie je v bežn e ať žných mrazničkách možné dosiahnuť pre ich vysokú energetickú č o ú t náročnosť. Jednodu sť duchým riešením zbavenia sa baktérií ia é v potravinác je, že ich uvaríte. ách ch Neplatí to predovšetkým pri mrazničkách s úložným t h n priestorom vo dverách, kde sa teplota mení. Takéto o n é teplotné zmeny sa prejavujú tak, že narušujú celistvosť n u s potravín, pretože sa v nich následne vytvárajú kry ví á ryštály vody. Pr majú výpadky elektrického prúdu negatívny Preto aj e y dopad na obsah mrazničky - aj napriek tomu, že zmraz a h , azené potraviny si zachova svoju čerstvosť až 2 dn ys vajú dni. 3