AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 11.8. do 17.8. - strana 19- strana 19

Back to school! Peňaženka rôzne licenčnémo tívy 1 k us  Darčeková taška rôzne licenčné motívy 1 k us  za etko vš rá Eu 2 Fľaša r ôznelicen čnémo  o bjem: 425 ml Blok Box na desiatu tívy rôzne dr uhy 1 k us 1 k us Súprava na pí sanie 1 ba lenie tívy om Súprava na maľovanie r ôznelicen čnémo tívy  obsahuje: 2 ceruzky, gumu, strúhadlo a pravítko, dĺžka: 15 cm 1 ba lenie r ôznelicen čnémo s ceruzkouazámk 22 kusov v balení Súprava na maľovanie r ôznelicen čnémo tívy  obsahuje: ceruzku, Diár 1 kus 14 kusov v balení 4 diely v balení Mini di ár  štvo rčekový  rôzne licen čné mo tívy  80 listo v rôzne licenčné mo tívy  obsahuje: 16 plagátov, 6 vo skoviek 1 ba lenie  5 mini ceruziek, 5 voskoviek, gumu a str úhadlo 1 ba lenie  n a zám ok  r ôzne licen čné mo tívy  f ormát: A 5 Box na zošity 1 kus 1 kus  r ôzne licen čné m otívy  f ormát: A 4 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb19, Mich19, Hum19, Vra19, Kos21, Pre19, Sab19, Bar19, Lub19, Spis19, Kez19, Pop19, RimS19, Roz19, Luc19, BaB21, Brez19, Lev19, LiM19, DolK19, Ruz19, Zvo19, Ziar19, Mar19, Prie19, Ban19, Part19, Zil21, Cad19, Trec19, NMV19, Pu19, Dub19, Kom19, NoZ19, Seni19, Trn21, Sa19, Nit19, Pies19, Top21, Ga19, Hlo19, Ser19, Mal19, Sen19, Ba21 / -