AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 11.8. do 17.8. - strana 21- strana 21

Teplovzdušná kulma HAS5660 2 teplotné stupne 1 k efa s výsu vnými štetin ami, priemer: 30 mm  1 okrúhla kefa, na všetky dĺžky vlaso v, pr iemer: 20 mm  príkon: 600 W 1 balenie   12,99 Sušič na vlasy HTD5674  skladacia rukoväť  2 teplo tné stupne  prepínateľné napätie: 110 / 230 V  príkon: 1300 W  vr átane dif úzora a tašk y 1 balenie 9,99 Sušič na vl asy H T5580  2 rýchlostné a 3 teplo tné stu pne  ochrana proti prehriatiu  príkon: 2300 W  vr átane 2 n áhradných f iltrov Držiak na uteráky s 3 pohyblivými a o točnými r amenami  po chrómovaný  r ozmery: 88 x 25 cm 1 k us  1 kus 9,99 12,99 Zastrihávač vlasov MC3140  šír ka str ihu: 40 mm  dĺžka strihu: 1,5 mm - 41 mm akumulátorová aj sieť ová pr evádzka  do ba n abíjania: 12 h od.  pr evádzka: 45 min .  príslušenstvo: 2 n astaviteľné h rebene, čistiaca kefka, olej, sieťový adaptér 1 ba lenie  Osobná váha digitálna funkcia rozdielu hmotnosti pri o pätovnom mer aní  s LCD displejom  nosnosť: 200 kg 1 kus   17,99 24,99 Sprchová hadica  mater iál: P VC  2 tesn enia  dĺžk a: 1,5 m Vanička na bi elizeň  m ateriál: u melý r atan  o bjem: 35 l  r ozmery: 58 x 38 x 26 cm 1 kus 1 k us 5,99 Kôš na bielizeň  mater iál: u melý r atan  o bjem: 50 l  rozmery: 43,5 x 33,5 x 55 cm 1 kus 9,99 Sprchová hlavica  3 f unkcie sprchovania  mater iál: A BS p last, po chrómovaná  priemer: 8 cm 1 kus 2,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb21, Mich21, Hum21, Vra21, Pre21, Spis21, Pop21, RimS21, Lev21, Ruz21, Mar21, Prie21, Part21, Zil23, Cad21, Trec21, NMV21, Kom21, NoZ21, Trn23, Sa21, Nit21, Pies21, Top23, Mal21, Sen21 / - 3,49