AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Back to school

Platnosť od 17.8. do 28.8.Back to school - strana 5Back to school - strana 5

OJ V J BA U N O J V N! E BAE É P nk ása D sa ámk D sa ám k Bžc á b v A Z omP gs s 3 eek o u „i o r e a u 3“ V i a k a o ol á Zro: r d šý m s s ó i e ľ h á p h dn. vš k p e u n e h prm ľm i pe yi aúe r ps b n .Ot án t ei r vn j c p s ô o ei p l elm n , k i e im e u r pun j d ok A Z omn pt l a rž á e nt a i o t r a äe . P n k: e 4- 6 3 2 7 5 á s a V . 14 [ 6 1 9] ľ D s a V . 74[ 6 1 9] ám k: e 3- 13 3 3 8 ľ 79 99 , P nk ás a n i so 1 9 amet 19 9 , 5 - 7% P nk ása D sa ám k Ot or v o u „ a o A X ud oo á b v N g Q “ Kž n zro,n pom kv v a a m bá eA U M X oe ý v k er oaá ď k emr n Q A A , š p dák VB A ®. orž a I R M P nk:V .4 - 6 3 2 1 3 ás a e 0 4 [ 4 0 0] ľ D s a V .3 - 2 3 1 0 3 ámk: e 6 4 [ 4 0 5] ľ Bžc á b v Rvlto 3 eek o u „ eou n “ i Zro: a k peeý vš k p d on i rk i vš kľ hý lt n zro s o prým pv am , , m d p dák Pyo pe or t ei g oá o k š p dák ez orž a h n r d bélm n , umv v n ai orž a i l e ja . P n k: e 4 54 [ 6 1 2] ása V 0 -6 3271 ľ , D s a V . 64 [ 6 1 4] ám k: e 3- 1 3 3 3 0 ľ n iso1 99 amet 3, 9 5, 9 99 39 99 , n i so 9 9 amet 5 9 , D sa ámk P nk ás a P nk ása D sa ám k 5 - 0% Ot or v o u „Mi e A B ud oo á b v an Q“ V d o p d uúav aa m bá eA U B S ,u e án ľ h e úy o u d uzjc ď k emr n Q A A E r n a aš tr. č i P nk:V .4 - 6 3 2 0 0 ás a e 0 4 [ 4 0 8 ] ľ D s a V .3 - 2 3 1 18 ámk: e 6 4 [ 4 01] ľ n iso5, 9 amet 99 2, 9 99 www cil ye .m kne. u Bžc á b v D w si e 6 eek o u „ o n htr “ f Zro: ytt k kž/ms pe ý on p s ô o ei; vš k sne c á oa e h r vbr é r p s b n i i e t ic m d p dák Pyo. lm a ez orž a h n a i l P n k: e 4- 7 3 2 7 2 á s a V . 14 [ 6 1 2] ľ D s a V . 64 [ 6 0 1] ám k: e 3- 1 3 3 5 8 ľ 39 49 , n i so 9 9 amet 4 9 , 5