AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Malé hypermarkety

Platnosť od 24.8. do 30.8.Malé hypermarkety - strana 25Malé hypermarkety - strana 25

HĽADAJÚ SA KÚZELNÍCI! ' HÓKUS-PÓKUS! Nazrite s nami do sveta mágie a prekvapte svojich blízkych! echajte zmiznúť N EM UHÁDN TVOJU KART Bude te po U • Ba trebo líče v k kar iet ať: Post u Zobe p: rte b alíček nená p na v adne sa kariet a rc p pove hu. Svojm ozrite na dzte, u pri kartu hocik a n torú ech si v teľovi yber kartu a po ie lo , rozde ží na vrc zapamät h ba á si ľte n líč ju spod a nú ča dve po ka. Karty lovice Potom sť po l uvidít začnite ožte na a vrch. hľada e tú, vrchu ť k , kar torá bola kartu. Ke ta vá nad ď pred ň š začať ou. (Neza ho priate tým na ľa bu hľada ť od dnite stá bude spod le u!) IHNITE Ľ ADOVÚ ZDV Budete potrebovať: • pohár vody • ľadovú kocku • kúsok špagátu • soľničku Postup: Budete potrebovať • 1 mincu • obrus mincu zmiznúť. hláste, že ju necháte mincu na stôl a vy Položte be. Musí Ako na to: incu smerom k se dolu zošmyknite m né tak, Dlaňou … prsty majte spoje vo vašom lone, ale k ústam skončiť li. Ruku si priložte by ste ju stále drža aj mincu ako ke ukážte, že ste naoz ite. Otvorte päsť a sledok je a fúkn si to tréning, ale vý zmiznúť. Vyžaduje rábať nechali budete s mincou na ný. Trénujte kým ne zaruče ky. skutočne majstrovs NÁŠ TIP Zošmyknutie mince je kľ účový moment. Po užívajte pri kúzelnícke ňom vlnivé pohy by rúk – pomôže vá m to odpú tať pozornosť obecenstva . ŠPAGÁTU ! KOM KOCKU KÚS Poproste ho nech, špagátu a soľničku. kockou ľadu, kúsok d, ako na to! Keď hár vody s možné? Tu je návo Podajte priateľovi po y sa jej dotkol. Ne e ju štipkou soli u bez toho, ab kocku ľadu. Posypt odtiaľ vyberie kock át a položte ho na , zoberte špag nalepená kocka! sa váš priateľ vzdá , na ktorom ostane Potiahnite za špagát a minútu počkajte.