AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Vełké hypermarkety

Platnosť od 7.9. do 13.9.Vełké hypermarkety - strana 37Vełké hypermarkety - strana 37

VITAJ JESEŇ! AHOJ DETI! Jeseň je krásne obdobie plné farieb. Poďme to využiť! Prekvapte rodičov krásnym ručne vyrobeným darčekom! Strom plný Potrebujeme Listy strom ov biely papier kartón alebo ku s farebného hned ého papiera vodové farby lepidlo štetce nožnice Vyskúšajte novú špeciálnu techniku a nakreslite strom pomocou farbených listov. farieb Ako na to? 1. Nazbierajte menši e opadané listy. 2. Na kartón alebo far ebný hnedý papier načrt nite kmeň stromu, ako ho vid íte na obrázku a vystrihn ite. Jeho veľkosť prispôsob te veľkosti nazbieraných listov . 3. Na kmeň nane ste lepidlo a prilepte ho na bie ly papier. 4. Pripravte si pa letu a farby, ktoré budete naná šať na listy. Hoci väčšinou býva jú zelené, jeseň ich často sfa rbí úplne inak. Pokojne popu stite uzdu fantázii! 5. 6. Zvieratká Z LISTOV! ako uši. Malé Väčšie listy môžete použiť ako telo a menšie ál na výrobu konáriky a stonky sú zase perfektný materi nožičiek alebo chvostíka! 7. Nazbierané listy po ložte na stôl, spodnou čas ťou na vrch a pomaľujte ich, ak o sa vám páči. Pomaľované listy otlačte po okrajoch vetiev str omu. Listy odstráňte, ab y sa ukázala farba. 8. Pokračujte v otláčaní. Akonáhle bude ce lý strom plný listov, váš ob rázok je takmer hotový. Os táva ho už len vysušiť.