AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 8.9. do 14.9. - strana 18- strana 18

MIMORIADNA PONUKA Do vyčerpania zásob. Vysávač BVC 1815S  n a mo kré aj su ché vysávan ie  sacia h adica, pr iemer: 36 mm  o bjem n ádoby: 15 l  pr ietok vzdu chu: 58 l / s  pen ový f ilter  pr íkon: 1250 W 34,99 1 kus Záhradné vrece na odpad Kompostér rýchle kompostovanie cez ven tilačné o tvory  o bjem: 300 l alebo 450 l  rozmery: 61 x 61 x 83 cm alebo 80 x 80 x 81 cm 1 k us  300 l 450 l 17,99 24,99  objem: 272 l  r ozmery: 67 x 76  nosnosť: 65 k g cm 1 kus Zametací stroj  r učný  pracovná 2,99 šírka: 68 cm  h motnosť: 9,8 k  zásobník g nečistôt: 12 l teoretický výkon pri 1 h od. chôdze: 2800 m2  rozmery: 68 x 58 x 80 cm 1 k us  64,90 Záhradné nožnice Záhradné no žnice  r ôzne dr uhy m ateriál:u hlíkováo ceľ,plast  s nepriľnavou vr stvou 1 k us Záhradné nožnice BG-EH 5747 p rotibežné,o bojstrannebr úsenén  ce loplošná o chrana r úk  st rih k onárov do pr iemeru: 14 mm 3,99 ože na k osenie tr ávnikov, str ihanie k ríkov a n eprístupných plô ch LCD displej akku batéria: 3,6 V 1300 mAh Li-ion doba nabíjania: 3 - 5 hod. šírka záberu pri kosení trávy: 70 mm šírka rezu pri strihaní kríka: 110 mm 1 kus        dĺžk a o stria: 465 mm  vo ľnobežné o táčky: 1600 /  po čet str ihov: 3200 / min .  príkon: 570 W 1 kus 19,99 3,99 Netkaná textília ideálna ako podklad na vytváranie kvetinových záhonov  rozmery: 1,5 x 10 m 1 kus  (= 1 m 0,40) Elektrický vysávač lístia min . 34,99  f unkcia san ia a lebo f úkania  n astaviteľný r amenný po pruh  o bjem vr eca: 40 l  otáčky: 7000 - 15000 min.-1  sací výkon: 780 m3 / h  r ýchlosť vzdu chu: 240 k  pr íkon: 2500 W 1 kus Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb18, Mich18, Hum18, Vra18, Pre18, Spis18, Pop18, RimS18, Lev18, Ruz18, Mar18, Prie18, Part18, Zil20, Cad18, Trec18, NMV18, Kom18, NoZ18, Trn20, Sa18, Nit18, Pies18, Top20, Mal18, Sen18 / - m/ h 32,99