AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 8.9. do 14.9. - strana 19- strana 19

MIMORIADNA PONUKA Do vyčerpania zásob. Tlakový postrekovač  s bezpečn ostným ven tilom  objem: 5 l  r ozmery: 18 x 42 cm 1 kus 6,99 Hrable nastaviteľná šírka: 19 - 54 cm  teleskopická rukoväť: 82 - 160 cm 1 k us  3,99 Kôš do záhrady Píla 4v1 ergonomická a pr otišmyková r ukoväť vrátane 4 čepelí n a r ôzne mater iály dĺžka čepele: 30 cm 1 kus    5,99 ideálny na skladovanie ovocia a zelen iny  mater iál: plast  objem: 25 l 1 kus  3,99 Ochranná sieť proti hmyzu, hlodavcom, lístiu, n ečistotám  mater iál: h liník r ozmery:60x 120cm vr átanepr íslušenstva 1 ba lenie  Pílka 3,99  skladacia  mater iál: k alená o ceľ, plast  dĺžk a: 18 cm 1 kus DÔVERA K TEXTÍLIÁM Skúšané na obsah škodlivín 14,99 max. 150kg Transportný vozík jednoduchá manipulácia, priestorovoú spornéu skladnenie  výsu vná r ukoväť  r ozmery: 98,5 x 4 2 x 42 cm  n osnosť: 80 k g 1 kus  BAVLNA podla Oeko-Tex Standard 100 17,99 Skladací schodík Flanelová ko šeľa  m ateriál: 100 % bavln a  rôzne f arby  p ánske veľ .: 41/ 42 - 45/ 46 1 kus  mater iál: plast  r ôzne f arby  rozmery: 35 x 34,5 x 4,5 cm osnosť: 150 k g 1 k us n 6,99 Pracovná o buv  n ízka alebo člen ková  s oceľovou špico u  vo dotesná, an tistatická  podrážka o dolná vo či o lejom, pohonným h motám a o deru ekt  ab sorpčný pr otinárazový ef  veľ.: 40 - 46 1 pár Pracovné nohavice 19,99 Obuv do záhrady  mater iál: g uma, tex til  rôzne f arby  veľ .: 37/ 38 - 45/ 46 1 pár Skúšané na obsah škodlivín materiál: 65 % polyester, podla Oeko-Tex 35 % bavlna  v páse sť ahovacie  mo žné sk rátiť n a dĺžk u ber múd  s r eflexnými pr vkami  pán ske veľ .: 48 - 58 1 kus  4,99 DÔVERA K TEXTÍLIÁM Standard 100 12,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb19, Mich19, Hum19, Vra19, Pre19, Spis19, Pop19, RimS19, Lev19, Ruz19, Mar19, Prie19, Part19, Zil21, Cad19, Trec19, NMV19, Kom19, NoZ19, Trn21, Sa19, Nit19, Pies19, Top21, Mal19, Sen19 / - 6,99