AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 14.9. do 25.9. - strana 6- strana 6

V uiš eil ua co ú y ž p cán k v i p n k au er o u u šti ! Pa L N lt E í 1. 2..2 1 9 - 59 0 6 p en šc r ai h v r ý h á a nk v e n c z k zí o! PČ AOÁ O TČV Í A AÝA H DDA NLZ C OIL Plšýnroze! reí k a dťb u e pvo as h 1 yc dl . phia T od N mn o áe rl co d hdl io Nk k na í al b z e a b p cá oa l ol h nh e o Vk n é y eu l t co d hdl io 2Píahia .oc c dl z i od P ni r áa oc P n k téi gv á s ar nn oá b n a A1 F “ u d „ v5 l c 7 % a n/ 4 % o etr 6 bv a 2 pl se l y . Vľ SX [ 4 6 7] e - L4 6 01 . n i so 49 amet 6,9 39 99 , - 8% 3 Pía oc zi co d hdl ia N ľp áa š Si c uni páa Pía oc zi co d hdl ia V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K P n k téi gv á s er nn oé n hv e oa c i „ v 5C vs “ A1 nr n 6 % a n 3 %n o. 3 bv a 7 y n l, l Vľ SX [ 4 3 5 e - L49 41 . ] n i so 49 amet 4,9 2 93 9 9 3% ,- N ľp áa š 3P a nvaý rpvjbi .o d s o v es á e u r et b rnov V v baý h r d n c I T R P R o yr nc pe a i h N E S O T ja . Va n itr pr s i c a nes ot k . 3den tei gv -il er kn oé pl e T a aI “ a c „ t nlI i i I OUA PNK Pen rče i p cá oa l h nh o Ľ hýiá, e oá u oä a k t n p nv r kvť t , m k é úk ho z vd n h kv, ä k pt o rt tr e é o ou , v eien t n r Vr , ym n ľ é ai e a o t e i mx d k 1 0 . a ĺ a 4 cm . ž [1 53] 10 1 5 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K n i so 9 5- 9% amet 5 9 4 , 29 99 , Tr t k r ka „ie 8A “ u s c ý us k L 1 C ii t Oj : 8 crtv ssémAv ne b em 1l hboý yt , da c d A c fr ú h n pl e pltoaý i omo, cy a a c o rv n r t t i, s . [0 0 1] 1 2 27 - 3% 4 n i so 9 9 amet 7 9 , 49 49 , OUA PNK D s a á eoá ám k p prv b n a Csy u d „ as“ V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K 9 % áe e 0 p pr / i 1 % ee 0 pr ; i pletr o se y . Vľ 3 - 4 e 44 . [ 44 3] 670 4 Foblv h k k lr aoá o e a j „ 3MC p sC n o X am u ot l r“ Tr oťh k k 3 ; y č pl:C n o; vds o e y 0 tp e ee ot l j r mtr lC ps e Pol rai: ua. ae á om o t; rf dž n gľt i i i a ý [2 8 4] 12 3 5 n i so 59 amet 2,9 1 9 - 0% 79 3 , n i so 4 9 amet 19 9 , 5 9- 0% 9 96 , OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K . S OT R P Ru i t ň a a ú om N E Sa s f n šk I T “ i i l n a pč a i o K kin „ á s mt oa ý rmv n! b ď ž y no a u v dif W 0 6 SS _ B 1 S p 6 a i 1_ - K F _4 e 1_ o 2 I K U O P R Č: OČ DOÚA P n kj p t á d 4. o 5.06 lb d vpe a a áo o uae l n o 1 9d 2 9 1 a o o yrd n zs b a . .2 e i . N vek ail s dsu n vkž e pe anI T R P R i šty r ke ú ot p é ad r d i N E S O T e t j j . Frb é d e e a mž li Z cyy z k ué t čnrč e ae n ot n s ôu š a hb vn nt vl i eu . i íť . i a ím Ue e é am so ey ú d o áae v ýocv eáän vd n n i t c n s o d dvt o vrbo nzvz e e ľ/ d prč n pe a é eyZ v v arn v ec náh o oue é rd n c n ľ y y de é pretc j . a j s zor h n n d . ú akúl é a o e l At ánlt k kuly eá n s a nt t: at h u e u i i itr pr s nes ot k . Ba saa AI NS o pn Pr,v n k c sa 6rt lv A pr S o p gC ne E se oa 8rt lv O C n a Mtdv 6rt lv Br M l ac u S b d 39/ CDlýK bn AjS b d 1/ rt lv i : VO h pi g akIa s á et 1 Ba saa u ak h p n etr i t nv 1 Ba saa C et l eo oa Ba saa oy a Č da l l oy 034 on u : l l oy 3G i : i , n i i : r, i : l :. o í e o D n s á te a O F ML C N E,G atk csa 881H e n: Še n oa l2Kš e O O T M, M dvk csa 2e c: O C yPr, ue k r d 3 posýM uá K e n pl 4 5/0atn u a k S d: C A IY E T R a n á e 18/9um n é t á kv u 4o c: C P A o asá e 3Lv e C i ak Tr cý a 1L tvk i lš am n é oe 5 61Mr : j r l s t fi . i I l t i t i k : i O T RE N r:G é a MY YŠe n oar d 6 P pa: O F R ,N et S Eíi – 2 014 o as áB sr a O F i C nePeo G nr aSo o u Ar v z:N ben 7ARž br k u C UI C i a a r L N t á kv t e a 1 o r d C O UM ám s e v gd 3 9/2 P v ž k yt c: C amy etrršv e eá vb d 2 P e da árž á / uom eo: l t li , fi i i . a i l : l ii . Zrvc 55 S šk Nv Vs O M drsTpľay u PJem cé o 878Te čn N L ua c,B á 21Tnv C YA E A K lrv 2 Zoe:Oc o n 3Ži a O D B Ň Vskšo kv 2 aeúa 01 p s á oá e C a aa o o n l .i n kh 48/1r n : C a gri e 77 r aa I R N, o áoa 0 vl n bh d á i n: C U E , yook áo 5 i : č : . l i í io l : T l l l