AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 22.9. do 28.9. - strana 20- strana 20

MIMORIADNA PONUKA Do vyčerpania zásob. VŠETKO PRE VAŠU bezpečnosť! Kľučka na okno Bezdrôtovýzv onček  s u zamykaním  materiál: hliník,  do sah: 100 m  32 meló dií  vrátane batérií: s pr áškovým nástrekom ľúčov 1 balenie  vr átane 2 k 2 x 1,5 V AA a 1 x 12 V 23 A 1 ba lenie 6,99 Senzor pohybu so svetlom  5 x LED biela ž iarovka  dosah: 5 m  detekčný uhol: horizontálny a vertikálny 100°  rozmery: 12,5 x 8,5 x 10 cm  vrátane batérií: 3 x AA 1 kus 5,99 3,99 VRÁTANE BATÉRIÍ Reflektor 120°  farba svetla: studená biela  s po hybovým sen zorom  výkon: 10 W  krytie: IP65  r ozmery: 150 x 115 x 110 mm  živo tnosť: 300 00 h od. 1 kus VRÁTANE BATÉRIÍ Napodobnenina bezpečnostnej kame ry  realistický vzhľad  červená LED žiarovka  materiál: plast  rozmery: 17 x 21 x 8 cm  vrátane batérií: 2 x 1,5 V A A  vh odná do in teriéru aj ex teriéru 1 kus 14,99 Napodobnenina bezpečnostnej kamery  bez f unkcie n ahrávania  s červeným blikajúcim svetlom na o dradenie zlo dejov  materiál: plast  rozmery: 70 x 116 cm  vr átane batér ií: 2 x 1,5 V A A 1 kus 7,99 Alarm s po hybovým s enzorom  hlasitosť: 105 dB  dosah: 6 m  detekčný uhol: 100°  akustická a o ptická signalizácia  vrátane batérií: 4 x 1,5 V AA (senzor) a LR44 (diaľkové ovládanie) 1 kus 5,99 Trezorvkni he  vr átane2k ľúčov 1 ba lenie 2,99 VRÁTANE BATÉRIÍ VRÁTANE BATÉRIÍ Tiesňový alarm  do k abelky  n a o dradenie ú točníka  h lasitosť: 120 dB  vr átane batér ií: 2 x C R1632 1 k us 4,99 VRÁTANE BATÉRIÍ VRÁTANE BATÉRIÍ Alarm  n a dvere alebo o kno  hlasitosť: 90 d B  magnetický senzor  u pevnenie po mocou lepiacej pásk  vr átane batér ií: 8 x 1,5 V A AA y 1 balenie alení 4 kusy v b 5,99 4,99 VRÁTANE BATÉRIÍ Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb20, Mich20, Hum20, Vra20, Kos22, Pre20, Spis20, Pop20, RimS20, BaB22, Lev20, Ruz20, Mar20, Prie20, Part20, Zil22, Cad20, Trec20, NMV20, Kom20, NoZ20, Trn22, Sa20, Nit20, Pies20, Top22, Mal20, Sen20, Ba22 / -