AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Móda inšpirovaná prírodou

Platnosť od 20.3. do 31.7.Móda inšpirovaná prírodou - strana 141Móda inšpirovaná prírodou - strana 141

N E P O S T R Á D AT E Ľ N É V K U C H Y N I ! 3 6)) 1 4)) 3 Krájaæ cibuûu bez sëz, 6,99 ¤ 2 Okamžite opravené! 1 Emaille-fix - opravnÿ roztok, 4,99 ¤ Emaille opravuje samo a nie je to vôbec æaåké, umÿvadlo nemusíte hneœ nahradiæ novÿm! Ani vañu, chladniçku alebo sporák, vøetko je znova v poriadku, so øtetcom natrite jednoduch novú vrstvu a nechajte uschnúæ. A uå je to vøetko znovu ako nové! Dodá hodvábny, matnÿ lesk. Moåno ho zriediæ vodou a je odolnÿ voçi horúçave. Objem: 20ml. 929 282 J01 6)) Krájaç na cibuûu so zachytávajúcou nádobkou, ideálny na rozdrobenie cibule, ale aj od zeleniny, çerstvého aj suøeného ovocia, syra, çokolády atœ. Z pevného materiálu s doøtiçkou z uøûachtilej ocele, rozmery v cm: 8 - priemer a 23 - vÿøka. 923 060 J01 2 Podloåka do umÿvadla „Slneçnica“, 6,99 ¤ 2dielna podloåka do umÿvadla vo forme slneçnice, chráni umÿvadlo pred fûakmi a poøkodením, z gumy, ø cca 29 cm. 905 353 J01 4 3)) 15 ks + 3 ks a! špachtľ 6 Rukavice na çistenie 3ité balenie, 5,99 ¤ 5 5)) 4 Vrchnáky na poháre (15 ks), 3,99 ¤ Vrchnáky s rôznymi priemermy na uchovanie jedál v chladniçke, elastické vrchnáky za prispôsobujú skvelo na nádobu a sú so silnejøieho materiálu, takto sa vám dlho udråia aj Vaøe samo pripravené marmelády a åelé. 943 881 J01 • mikro-vlákno 6 5)) 5 Kuchynská nádoba na zachytávanie, 5,99 ¤ Kuchynská podlaha zostane teraz çistá, nádoba na zemiakové øupky, omrvinky z chleba alebo inÿ odpad skonçia v tejto nádobe, so øpachtûou môåete zvyøky jednoducho doçista odtlaçiæ, niç nespadne vedûa, praktickÿ pomocník aj do dieûne a záhrady. Materiál: umelá hmota. 930 436 J01 8 Úschovné misky (10dielna sada), 7,99 ¤ 7 3)) 2012PN03,00 7 Ochrana pri praåení 29 cm, 3,99 ¤ Kovová mrieåka - pokrÿvka pre vøetky normálne panvice na praåenie a hrnce, odteraz nebude niç striekaæ vedûa a tÿm sa nepopálite na pokoåke. Jednoduch poloåte pokrÿvku na panvicu a potom môåete odliaæ tekutinu aj cez mrieåku bez toho aby vøetky Vaøe kachliçky boli øpinavé a postriekané. Praktickÿ úchop nenaberá horúçavu a môåete ho kedykoûvek chytiæ. Nevyhnutná v kaådej kuchyni. 930 486 J01 Sada misiek zo skla s kvetovanÿm vzorom, vøetky misky majú hodiaci sa vrchnák v åltej farbe na praktické uschovanie jedál, vhodné do mikrovlnnej rúry a aj do umÿvaçky riadu. ø á 9, 10,5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 J01 a 10-dieln 8 7)) S nimi nemá øpina åiadnu øancu, s tÿmito mikrovláknovÿmi rukavicami je Vaøa domácnosæ rÿchlo çistá, çi utrenie prachu, pri leøtení, bez pruhové uschnutie, vøetko sa Vám podarí hravo. Idálne aj na oøetrovanie auta a pri prácach v záhrade, obdråíte 3 utierky v rôznych farbách. Materiál: 80% polyester, 20% polyamid. Moåno praæ pri 60°C. 929 067 J01 3 ks 9 5)) 9 Nádoba na vodné topenie, 5,99 ¤ Skráølite koláç, dezerty a iné jedlá veûmi hravo, koniec s prihorenou çokoládou, teraz sa Vám to podarí aj bez hrçiek, jednoducho ju vloåte do hrnca a nechajte ju topiæ vo vodnom kúpeli. Takto sa Vám podarí skvelá poleva! Prekvapte Vaøích hostí so skvelÿmi vÿsledkami. Materiál: uøûachtilá oceû. Vhodná do umÿvaçky. 979 645 J01 0 8)) 0 Sada foriem na koláç (3dielna), 8,99 ¤ Sada na peçenie rôznych koláçov, pozostáva z kovu, s antiadhéznym povrchom, boçne na otvorenie, aby ste mohli koláç bez problémov vybraæ z formy. Okrúhla forma má priemer od 25 cm a je 7,5 cm, øtvorcová forma 26 x 26 x 7,5 cm a vo forme srdca 22 x 22 x 7,5 cm. 922 731 J01 139