AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Móda inšpirovaná prírodou

Platnosť od 20.3. do 31.7.Móda inšpirovaná prírodou - strana 142Móda inšpirovaná prírodou - strana 142

PRE STOP chrápaniu! LEPŠÍ POCIT! 2 Korzet, 4,99 ¤ Ponúka optimálnu podporu Vaøej chrbtici, æahá plecia dozadu a chrbát sa vyrovná do jeho prirodzenej polohy, zlepøuje prúdenie krvi vœaka magnetom, na zapínanie na suchÿ zips. Jednotná veûkosæ. Nevhodné pri nosení kardio-stimulátora. 943 788 J01 2 4)) 3 1 3)) 2)) 1 Preruøovaç chrápania (SNORE STOP), 2,99 ¤ 3 Ceruzka na kurie oká, 3,99 ¤ Rozlúçte sa s noçnÿm ruøením a zlÿm spánkom. S tÿmto prostriedkom môåete znova kûudne a bezstarostne spaæ a máte zaruçenÿ dostatok kyslíka. Vaøe telo si oddÿchne a nespotrebáva åiadnu energiu na chrápanie, zaveste tento preruøovaç jednoducho do nosa. Najlepøie vÿsledky dostiahnete uå 5 dní po zaçatí pouåívania. Farba modrá. 924 685 J01 5 6 5)) 6)) Na jednoduchú korektúru krásy Vaøich nôh. Táto bandáå opravuje palce na nohách do správnej polohy. 2-dielna súprava pre pravú a ûavú nohu. 924 454 J01 2 ks Pred 5 Bandáå na koleno, 6,99 ¤ Táto bandáå na koleno upevní jabëçko v kolene a vy sa môåte znova bez æaåkostí pohybovaæ. Zlatÿ klinec spoçíva vo vnútri, kde sú umiestnené magnety na polarizáciou okolokolena, ktoré utiøujú bolesti. 926 806 J01 Po 4 6)) 8 Zástera na strihanie vlasov, 3,99 ¤ 7 Çarovné gombiçky, 4,99 ¤ 7 Keœ budú Vaøe obûúbené nohavice príliå úzke, existuje praktické rieøenie: çarovné gombiçky! V troch rôznach veûkostiach, hodiacich sa pre kaådé nohavice, koneçne znova optimálna pohodlnosæ pri nosení, sluçku umiestnite na originálnej gombiçke a predëåenie pretiahnite jednoducho cez dierku. Materiál: Alumínium 6 kusov v jednom balení. 915 691 J01 140 4)) 2 ks Táto zástera Vam spríjemní strihanie vlasov doma a vœaka ich zachyteniu ponechá podlahu i obleçenie çisté. Øírka sa dá nastaviæ so suchÿm zipsom, zástera je ûahko skladateûná, takåe nezaberie åiadne miesto! 923 354 J01 3)) Åiarivé biele zuby pre svieåi, mladÿ a vitálny úsmev. Pár kvapiek na zubnej kefke staçí na vybielenie zubov. Odstránia nepríjemnÿ povlak a nenapadávajú pritom zubnú sklovinu. Veûmi vÿdatné pouåitie. Obsah: 75 g. 925 663 J01 9 Vystrihovaç nosnÿch a uønÿch chëpkov, 3,99 ¤ Komfortné a jednoduché odstránenie nepríjemnÿch nosnÿch a uønÿch chëpkov s çistiacim øtetcom a odnímateûnÿm krytom. Hlaveñ vystrihovaça je s uøûachtilej ocele a odnímateûná na çistenie. Rukoväæ je chránená pred vlhkosæou. S batériami. 926 454 J01 0 2dielna sada vloåiek, 3,99 ¤ 9 3)) 8 6 Kvapky pre lesklé zuby, 5,99 ¤ 2 ks 0 3)) S tÿmito fantastickÿmi vloåkami spravíte Vaøim nohám len to najlepøie! Zmierñujú bolesti a umoåñujú príjemné chodenie. To je jedno, aké topánky, Vaøe nohy sú vådy mäkko vystuåené, jednotná veûkosæ. 925 628 J01 2012PN04,00 4 Bandáå na palce na nohách, (2dielna sada), 6,99 ¤ Zabrañuje bolestnÿm odtlakom, zmäkçuje tvrdú koåu a zmierñuje bolesti, åivica získaná zo vçiel, je súçasæou tejto receptúry, podporuje zároveñ lieçenie. Obsah: 5g. 915 736 J01