AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Móda inšpirovaná prírodou

Platnosť od 20.3. do 31.7.Móda inšpirovaná prírodou - strana 143Móda inšpirovaná prírodou - strana 143

Pred 2 5)) 2 ks 4 Vrecko na bielizeñ (2 ks v balení), 6,99 ¤ 2 Dråiak na notebook, 5,99 ¤ Umoåñuje zastavenú teplotu lepøie odovzdaæ. Zlepøuje cirkuláciu vzduchu a a zabrañuje økodám na prístroji, 7 chodov s nastaviteûnou vÿøkou a moånosæ otáçania, perfektne sa hodí ako pult na çítanie, zo silnejøej umelej hmoty pre optimálne dråanie aj na hladkÿch plochách. Rozmery 28 x 26 cm. 925 416 J01 1 1 Lupa, 3,99 ¤ 3)) Nenamáhajte zbytoçne Vaøe oçi. Je jedno, çi çitanie alebo rúçné práce – s touto lupou obdråíte zväçøenie do 300%. Materiál je flexibilnÿ a tenkÿ a tÿm nezaberá veûa miesta. Jednoducho pridråaæ 10 cm nad textom a hneœ je çítanie ûahøie. Rozmer 30 x 19 cm. 962 565 J01 Materiál: PVC Po 3 Dotyková lampa LED (3 ks v balení), 5,99 ¤ 5)) 3 Trend! Åiarivé svetlo – bez vãtania a bez kábla. Tieto lampy svietia pribliåne do 100 hodín. Vhodné do bytu, do skrine, v pivnici alebo na stanovaçku. Jednoducho odstáñte fóliu a nalepæe na vhodné miesto. Zapnutie i vypnutie pomocou dotyku. Ideálne aj ako darçek. Obdråíte 3 ks. Na batérie (nie sú obsiahnuté v dodávke). strieborná 925 414 J01 çierna 923 398 J01 Toto vrecko øporí miesto v skrini, jednoducho ho naplñte a prebytoçnÿ vzduch vysajte pomocou vysávaça. Uøporíte aå do 75% miesta. Obdråíte 2 vrecká v rozmeroch 56 x 90 cm. Vrecká chránia Vaøu bielizeñ voçi prachu a moliam. 923 401 J01 4 6)) U Ž I T O Č N E P R E K A Ž D Ý P R Í PA D ! 6 Usporíte energiu! 3 diódy LED 5 5 Noçné LED svetlo, od 3,99 ¤ od 3)) Uå nemusíte niç ohmatkávaæ po tme, toto noçné svetlo s 3 LED lampami Vám svieti na ceste a je zároveñ úsporné. Vœaka praktickému vypínaçu ho moåno vypnúæ bez toho, aby ste ho museli vytiahnuæ zo zástrçky. Farba biela Objednávacia veûkosæ (1ks v balení), 3,99 ¤ Objednávacia veûkosæ (2ks v balení), 5,99 ¤ 929 335 J01 Pred 3)) 7 4)) Pre viacej párov topánok 6 Komoda pod posteû, 3,99 ¤ Chcete vaøe zimné a letné obleçenie mimo sezóny vådy dobre uskladniæœ Tak Vám odporúçame túto komodu pod posteû. Chráni obleçenie pred prachom a moûami. Naplniæ a jednoducho zasunúæ pod posteû a vøetko je upratané. Rozmery: 105 x 45 x 16 cm. Material: nylón. 923 138 J01 Po Priestor pre 12 párov topánok 7 Odstrañovaç åmoûkov, 4,99 ¤ Na kaådodenné nasadenie na odstránenie åmoûkov a chumáçikov na obleçení, veûká kovová mrieåka pre rÿchlejøie vÿsledky. Ergonomicky vyformovanÿ, ktorÿ zabrañuje jeho zaseknutiu. Na batérie 1,15 V/UM1 (nie sú çasæou zásielky). 924 719 J01 0 3$) 0 Stierka na zrkadlo, 3,49 ¤ 8 Opravovaç textilu, 4,99 ¤ Teraz máte ako vodiçi vådy çistÿ prehûad! S touto príruçnou stierkou (14x8x2cm) moåno odstrániæ kvapky vody zo zrkadla alebo z reflektorov hravo, ruky zostanú çisté! Stierka sa hodí do kaådého príruçného priestoru. 930 533 J01 Zaøívanie, plátanie alebo lemovanie sa vydarí aj bez øitia pomocou opravovaça textilu. Posypaæ a zaåehliæ – hotovo! S tÿmto jednoduchÿm spôsobom, ktorÿ uøetrí ças, opravíte vøetky textílie. Obsah: 22g granulát. 970 512 J01 8 2012PN05,00 4)) 9 • zašíva • pláta • lemuje Šitie bez nití! 9 Schránka na obuv, 5,99 ¤ 5)) Kam s çiåmami alebo lodiçkami? S touto schránkou na obuv rÿchlo vøetko bez prachu a pachu odpracete. Jednoducho ju zasuñte pod posteû a v lete obuv jednoducho vymeñte. Schránka ponúka miesto na 12 párov topánok v samostatnÿch prieçinkoch. Materiál: 100% PVC Veû.: 75 x 68 x 12 cm. 922 993 J01 Vždy čistý prehľad! 141