AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 29.9. do 5.10. - strana 7- strana 7

a kvalitu z našich polí a sadov! V č�� �� va�� pos���� ��� �est�v��� , ��rac�v�v��� �� ��lad�v��� �lo��� o��i��� o� osta��ý�� ������? Uhorky pestujeme hydropónne pomocou špičkovej technológie, vďaka ktorej máme kvalitné plody po celý rok. Pestujeme ich v hygienicky najčistejších podmienkach, aké môžu byť štandardne využívané. Zavlažovanie, vetranie aj vykurovanie riadi počítačový program. Špeciálne zariadenie aktívne chráni koreňový systém rastlín. Máme komplexný vykurovací systém z dvoch zdrojov – z prvého využívame obnoviteľnú energiu pomocou geotermálneho vrtu. Z hĺbky 1500 metrov získavame vodu zohriatu na 65 °C. Geotermálny vrt nevylučuje žiadne emisie do ovzdušia a vo veľkej miere prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Druhým vykurovacím zdrojom je plynový kotol, ktorý využívame iba pri extrémne studenom počasí. Vzniknuté emisie však nie sú vylučované do ovzdušia. Pomocou špeciálneho CO2 zariadenia ich používame na hnojenie rastlín. Máme aj moderný baliaci automat a etiketovacie zariadenie, ktoré dodržiavajú najvyššiu možnú mieru hygienických predpokladov nielen pri manipulácii, ale aj pri preprave produktov. Na balenie používame LDPE fóliu, ktorá zvyšuje skladovateľnosť produktov, predlžuje parametre ich čerstvosti a kvality. Na uskladnenie uhoriek používame priestory chladené vzduchom a na rozvoz máme vlastné chladiarenské auto. Preto dokážeme tovar dodávať pružne a vždy čerstvý. Ak� ho�no�í�� va�� �p����rá�� s� �p�lo�no�ť�� K�u�l�n�? Spoluprácu s Kauflandom hodnotíme veľmi pozitívne. Je postavená na vysokej profesionálnej úrovni, serióznosti, ako aj pravidelných návštevách či obhliadkach. Ako obchodní partneri sa navzájom rešpektujeme. Dôkaz úspešnej spolupráce je i to, že sme postavili nový fóliovník, aby sme mohli sieť predajní Kaufland lepšie zásobiť kvalitnými uhorkami. �. �.: O �p�lo�nos�� Z��S�AR , �. celoročne pestuje tové a uhorky typu Snack, ktoré • Špecializuje sa na uhorky šalá loku. v modernom fóliovníkovom monob striedky. m aplikuje výlučne biologické pro • Na ochranu rastlín proti škodco kurovanie rý riadi zavlažovanie, vetranie a vy uje počítačovým programom, kto • Dispon fóliovníka. kotlom. – geotermálnym vrtom a plynovým vanie zabezpečuje dvoma zdrojmi • Vykuro avené at a uskladňovacie priestory vyb • Používa moderný baliaci autom chladiarenským zariadením. P�� K�u�l�n� dod�v�: 2 ha tových, ktoré pestuje na ploche • vyše 2 300 000 ks uhoriek šalá u Snack • vyše 32 800 balení uhoriek typ Treb7, Mich7, Hum7, Vra7, Kos7, Pre7, Sab5, Bar5, Lub5, Spis7, Kez5, Pop7, RimS7, Roz7, Luc7, VelK5, BaB7, Brez5, ZlaM5, Lev7, LiM5, DolK5, Ruz7, Zvo5, Ziar5, Mar7, Prie7, Ban5, Part7, Zil7, Cad7, Trec7, NMV7, Pu5, Dub5, Kom7, NoZ7, Seni5, Trn7, Sa7, Nit7, Pies7, Top7, DuS9, Ga5, Sam5, Hlo5, Ser5, Mal7, Sen7, Ba7 / -