AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Gastronómia

Platnosť od 5.10. do 1.11.Gastronómia - strana 41Gastronómia - strana 41

ZO SVETA GASTRONÓMIE Deň otvorených dverí h h Akadémie hoteliera Zaujímavá akcia pre obslužný a riadiaci personál v hotelovom priemysle sa uskutočnila 13. septembra 2016 v hoteli Aston v Bratislave. Jesenné stretnutie hotelierov a ru ru v á m v Na jesennej konferencii Zväzu hotelov a reštaurácií SR v hoteli Grand Bellevue v Hornom Smokovci hotelieri 18. a 19. októbra privítajú zaujímavých hostí z brandže a budú sa venovať odborným témam, ako sú rast cestovného ruchu v Slovenskej republike a podpora štátneho sektora. Nebudú chýbať ani rozvojové programy a workshopy, priestor na stretnutie dostanú aj komerčné firmy činné v oblasti hotelového priemyslu. METRO je už niekoľko rokov garantovaným dodávateľom zväzu a všetkým členom a subjektom v odvetví gastronómie poskytuje zaujímavé zľavy a podporné programy určené na edukáciu a rozvoj. Zároveň sa so Zväzom hotelov a reštaurácií SR navzájom podporujeme, predovšetkým pri implementácii duálneho vzdelávania do praxe. Viac informácií na www.zhrsr.sk A Akadémia hoteliera tu usporiadala v poradí už druhý Deň otvorených dverí, na ktorom privítala viac ako 50 manažérov – hotelierov z celého Slovenska. Prítomní odborníci absolvovali prednášky a workshopy na rôzne témy, napr. uplatnenie leadershipu v hotelierstve, ako získať priazeň hostí, uplatňovanie práva v praxi, implementácia hotelových štandardov, etika a etiketa v hotelierstve a podobne. Na podujatí prednášali poprední hotelieri zo všetkých regiónov Slovenska. Aktivity a edukatívne tréningy Akadémie hoteliera podporuje aj spoločnosť METRO, ktorá tak prispieva k zvyšovaniu odbornosti a kvalifikácie svojich zákazníkov. Viac o akcii na ivetapupisova.sk/akademia-hoteliera Zdravo a chutne v školách Nový metodický pokyn nazvaný „Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie“ nadobudol účinnosť 1. septembra 2016. Nariadenie okrem iného aktualizuje zoznam odporúčaných jedál a ingrediencií, ako aj ich zloženie a množstvo. S Spoločnosť METRO už niekoľko rokov spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na presadzovaní čerstvej a zdravej stravy v školách. Je držiteľom medzinárodného certifikátu kvality IFS Cash&Carry/Wholesale a tiež spĺňa podmienky nového metodického pokynu. Viac ako 40 preškolených obchodných zástupcov navštevuje jednotlivé školy, pomáha vzdelávať ich pracovníkov a poskytuje im odborné kurzy varenia zamerané na čerstvosť a kvalitu. Viac informácií nájdete na www.metro.sk a tiež sa môžete obrátiť na naše call centrum na čísle 0800 105 105 41 sG1622_26-43_48.indd 41 20/09/16 10:00