AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Distribúcia

Platnosť od 4.10. do 17.10.Distribúcia - strana 4Distribúcia - strana 4

ný do pravidelnej letákovej akcie, keď sú letáky s  aktuálnymi zľavovými ponukami aliancie distribuované do domácností v spádovej oblasti obchodu. ď sú kami ností Presné informácie ná je hod. stvo é im meoch werednaovky matým áponich majú zujú vých obmere nich ebo pre MusíMe si poMáhať ktoavuedie až li jej ných ešne Život nezávislých maloobchodníkov nie je jednoduchý, okrem veľkej konkurencie ho komplikuje tiež množstvo povinností. Spoločnosť METRO hľadala spôsob, ako podnikateľom podať pomocnú ruku, a preto v roku 2012 založila alianciu Môj obchod. Text: METRO; foto: www.fotoraf.cz ■ Konkurenčný boj o  zákazníkov privádza rad maloobchodníkov do existenčných problémov, ktoré môžu viesť až k  uzavretiu obchodov. Tým dochádza predovšetkým na vidieku k zníženiu dostupnosti potravín a  ďalšieho bežného tovaru, čo miestnym obyvateľom spôsobuje značné komplikácie. Spoločnosť METRO si od svojho založenia zakladá na tom, že súkromných podnikateľov dlhodobo podporuje. Z  toho dôvodu prišla s  nápadom aliancie nezávislých maloobchodníkov združených 4 pod značkou Môj obchod, ktorá podnikateľom nastavuje priaznivé podmienky, a  tak im umožňuje predajne ďalej a efektívnejšie prevádzkovať a zásobovať aj horšie dostupné lokality. Každý predajca, ktorý sa rozhodne stať členom aliancie Môj obchod, získa od METRO balík marketingových nástrojov a  predmetov na prezentáciu – ide predovšetkým o dizajnové spracovanie priestorov vnútri aj mimo predajne, nákupné koše, drobné vybavenie a  oblečenie pre zamestnancov. Navyše je každý obchodník zarade- Obchodná akadémia pre nezávislý maloobchod Rovnako dôležitá a  veľmi vyhľadávaná je vzdelávacia činnosť aliancie Môj obchod. Pre obchodníkov je pripravené množstvo školení a odborných konzultácií, ktoré im pomáhajú orientovať sa v  stále sa meniacej legislatíve aj aktuálnych trendoch v maloobchode. Ďalšou výhodou sú webové stránky – obchodníci si prostredníctvom www.imojobchod.sk môžu napríklad vytvoriť a  vytlačiť všetky cenovky z  pripravených šablón vrátane automaticky prepočítaných merných cien, a tým ušetria veľa času. Webové stránky Môj obchod sú nápomocné aj zákazníkom – ľahko na nich nájdu, ktorý z  obchodov v  aliancii majú najbližšie a  kedy je otvorené. Potvrdzujú to aj údaje o  návštevnosti na webových stránkach z minulého roka. Web Môj obchod každý mesiac navštívi v  priemere 10 500 návštevníkov. Celých 41 % z nich na webe hľadalo svojho predajcu alebo ich zaujímali zľavové akcie jednotné pre všetky obchody v aliancii. Maloobchodníci oceňujú služby, ktoré pre nich METRO neustále pripravuje. Podľa doterajších skúseností vedie vstup do aliancie k  nárastu tržieb až o 22 percent. Stačí, aby plne využívali jej výhody a  zapájali sa do pripravovaných akcií. Vďaka tomu sa aliancia úspešne rozrastá. ■ Môj obchod v číslach ■ 428 obchodov na Slovensku ■ 547 obchodov v Českej republike ■ 100 828 návštev na slovenskom webe od spustenia ■ 215 002 návštev na českom webe od spustenia ■ 14 523 475 letákov distribuovaných koncovým zákazníkom od roku 2012, keď bola aliancia založená