AktuálneLetáky.eu   

Mobelix nábytok leták : Nejvýhodnejšie kuchyne

Platnosť od 30.9. do 9.10.Nejvýhodnejšie kuchyne - strana 11Nejvýhodnejšie kuchyne - strana 11

, , ž e o aia otn b t u a em st tái. be njei Dd n m náá y k s n uíe r pť Oj d at s o tk u áh o Vš v á y o. o on á o ýn b d pa o a o t ž S or v u m ná t i p kj eV šn o t ž a žvj ss a m n á e uí a e r dji c. n su b d d na pe ana h d úl ž u o ai ýo ai h vh b n šc is .m bl . ae ov www o e x k l i l še n o ái a B ži i frm cen tn i se a | b vca 5Oýa a iso n met 4 ,* 1 9- 8% 8, 4 -0 n i s o3 9amet 8 ,* 19 9, 6| b v ca    ý ai O se a tn l vt na s e ei . rt E o vá L D n i s o3 9amet 5 ,* n i s o4 9 amet 6 ,* |b 7   ý ai   O v ca se a tn 8| b v ca    ý ai O se a tn 22 2, ei l na . rt s e vá o vt 29 4, l vt na s e ei . rt E o vá L D P E N P C Y R D É LO H SV SO ÝM Y K LS E KOM n i s o4 9 amet 2 ,* n i s o7 9amet 0 ,* 9| b v ca    ý ai O se a tn |b 1   ý ai 0 O v ca se a tn 25 5, ei l na . rt s e vá o vt n i s o2 9amet 7 ,* 19 5, 4| o fr n n s o k    nee č ý tl K í 39 7, ei l na . rt s e vá o vt | P G AMDO O Ý A K , |O Ý AI T N B VČY vl pr v-il a l a 1  RO R 5  B V CAS E A,A o / e o obe, be vs kl s / en il y o ý ek č r a a i , 8 1 0 0 2/ 1 Š V Hc a2 0 1 9 4 cm 8,( 8 3 4 4 0) / /: c 1 / 6 / 0 T DE ,Š V Hc a1 61 4, x 21 V I L / /: c 4, x 78 5, cm1 9 6, |O Ý AI T N, rt E s e n, . l a 6  B V CAS E A vá L Dovtei VTÍ A Š V Hc a9 / 0 / 6 I RN , / /: c 0 2 04 cm2 9 4, l t v ú ht a Š V H 2 0 1 9 4 cm1 9 i o á c yk / /: 9 / 8 / 0 š , 9, Š V Hc a9 / 3 / 6 / /: c 0 1 04 cm 1 9 7, KOMO A Š V Hc a1 2 9 / 5 D , / /: c 3 / 0 3 cm1 9 2, N S E N POI A Š V Hc a1 4 2 / 65 Á T N Á LC , / /: c 4 / 5 2, cm3, 9 Š V Hc a1 7 1 4 3 cm 1 9 ( 1 7 2 2 0- 3 / /: c 3 / 3 / 7 6, 1 0 0 8 / 10) KOMO A Š V Hc a1 5 1 2 4 cm3 9 D , / /: c 4 / 6 / 6 4, Š V Hc a2 45 9 / 6 / /: c 0, / 5 4 cm 3 9 4, |O Ý AI T N / /: c 4 / 9 / 8 7  B V CAS E A,Š V Hc a2 0 1 2 3 cm ( 6 7 0 4 0- 69) 0 8 0 8 / 10, 9 2 2 ( 8 3 2 7 0) 2, 1 0 0 7 / 1 |KO F R N N TOÍ , / /: c 1 / 5 6 cm 2  N E E Č ÝS LK Š V Hc a1 04 / 7 |O Ý AI T N Š V Hc a 4 / 0 / 2 8  B V CAS E A, / /: c 2 2 2 04 cm 7, ( 8 3 3 9 0- 4 9 1 0 0 1 / 1 0) 2 9 ( 6 7 0 2 0) 4, 2 4 0 6 / 1 |KO F R N N TOÍ , e k v r v /k , l 3  N E E Č ÝS LK T a o éde os o |O Ý AI T N / /: c 6 / 9 / 5 9  B V CAS E A,Š V Hc a2 5 1 04 cm Š V Hc a8 / 2 8 cm 1 9 ( 6 7 1 0 0) / /: c 04 / 0 5, 2 8 0 5 / 1 2 5 ( 8 3 3 6 0) 5, 1 0 0 1 / 1 |KO F R N N TOÍ, / /: c 04 / 0 4  N E E Č ÝS LK Š V Hc a8 / 2 8 cm O / /: c 8 / 9 / 5 1 | B V CAS E A,Š V Hc a2 0 1 04 cm 0  Ý AI T N 1 9 ( 3 6 1 3 0) 5, 7 2 0 4 / 1 3 9 ( 8 3 3 2 0- 2 7, 1 0 0 2 / 10) - N vt t n s a aší e á n v F cbo u a e ok ea va z c OwwwNeix k P akoTr00iruho NI obl .sO L EH S 50 d . v .m t vr oln o au n e i N k pn slt y á u a pák