AktuálneLetáky.eu   

Mobelix nábytok leták : Nejvýhodnejšie kuchyne

Platnosť od 30.9. do 9.10.Nejvýhodnejšie kuchyne - strana 5Nejvýhodnejšie kuchyne - strana 5

, , | L NO A E N HO Á 1 P Á V T Ľ ÁRO V K C Y S ÁLN A c a1 5 3 5 U H N K I K , c 8/ 6 cm b z ptei o ade u , e s or b v r z č 12 9 Vľ ý ý e fr b ý h . 9, e v br ae n c - k k bn c n oj d á k. omi áí a be n v u i bt i vdca á veuo pai s ým t r ? j a o ám Lki ái nnykč s r vť t s a ým A n t m e e ei t í s a ot z tr s ť úi o ý á y o a k p n v n btk h ee ím a y ô e e e C ct v e v m žt b aé o á y k z a tr h n b t u b i. a ol t k á s ne Z p pa o V s c. na h iš re e ce ai h r dji ái vn šc pe a i i f rm l še n o i a ď vť z ra o a .B ži ( 8 1 1 2 0) 1 7 0 2/ 1 | L NO A E N HO Á 2 P Á V T Ľ ÁRO V K C Y S ÁLN A r zmr c U H N K I K , o e ca 2 5 1 75 ,b z ptei o a 9 / 8, cm e s or b v č de uvľ ý ý e fre ad kr v r z, e v br a b e oo k i de an oj d á k. 17 9 r v a be n v u . 9, ( 4 3 5 9 0- 2 0 5 0 8 / 10) | T PO Ý RO R u h nk c 4  Y V P G AM k c y s ý h srne b z ptei o k i k e s or b v i , č. aSKRŇANAS TR BČ , I PO EI E Š V Hc a6 / 0 / 7 / /: c 0 2 0 5 cm 1 5 0, bS DNÁSKRNKA PO I , Š V Hc a4 / 5 5 cm 5, 0 / /: c 0 8 / 7 19 cDR ZOVÁSKRNKA, E I Š V Hc a1 0 8 / 7 , / /: c 0 / 5 5 cm vá de u 1 5 rt r z 1, . dSKRNKANAS RÁK I PO , Š V Hc a6 / 6 5 cm 4, 5 / /: c 0 8 / 7 69 eHORNÁSKRNKA, I Š V Hc a4 / 4 3 cm 2, 5 / /: c 0 5 / 2 79 fHORNÁSKRNKA, I Š V Hc a1 0 5 / 2 / /: c 0 / 4 3 cm 3, 5 99 gHORNÁSKRNKA, I Š V Hc a6 / 2 3 cm 2, 5 / /: c 0 3 / 2 79 a i so n met . 1 ,* 18 9- ( 5 9 0 9 0- 42- 89) 2 3 0 3 / 12, 62, 9 | U H NK I K , 5 K C Y S ÁLN A š k 2 0 ,rt pa o njd s y í a 4 cm á r c v e ok r v , , b z ptei o ade u 2 9 e s or b v r z 9, č S RN AN S T EI , KI K A PO R BČ b z ptei a e s or b , č Š V Hc a6 / 1 / 9 / /: c 0 2 7 5 cm 1 5 3, ( 6 6 0 6 2- 20- 1 2 4 0 8 / 02, 11) 9 . 98 12 -, 2% z eu č ei v r r b o ad | eso 1 b z pt € ná z 1 otz a o ai a m d d ne N E K EM C Ý K AI N V LT Ý V RO K Ý BO MO NO Ž I DV D Á N N II U L E N PÁ VŤ A L NO A P E N P C Y R D É LO H SV SO ÝM Y K LS E KOM V B R Ý E F RE AI B U R V NE P A EI N ME U A I R 79 . -8 1 9, 2% z eu č ei v r r b o ad | eso 2 b z pt a i so n met . 9 ,* 24 9- € ná z 1 otz a o ai a m d d ne 5 R K V O O N E K EM C Ý K AI N V LT Ý V RO K Ý BO P E N P C Y R D É LO H SV SO ÝM Y K LS E KOM ZÁ RUKA V B R Ý E F RE AI B 1 5 7 6 ka o sl d m 3 4 Ľ H Á A K MO T Ž NÁ a i so n met 8 ,* 1 9- 5 38 1-, 2% e nj ýk z vs vša á e y c 7 cm k ca 2 i k srn ka o sl d m 2 P n vtľ é u h n ne ú k d a ún oj d ák l oaen k c y e i s s a om s a be nv u á l . Z ba e é otv k c ý v eá us m ž li o orz n z say u h ň lt k a ô u š d , íť vsa e ý h pe an c ytv nc v r d i h ja. c ca 0 m ra c 6 r čík so b š a ptei i |k k n 5 Srn a 0, 15 r č pt b s o ei i |k a a 4 Srň n oé o rk h ýez š V br oi r ga u por m il v hdeo l e nt v c j d oi ý V RO KJ Ý BO E ÚL E PN RO LO E Ý Z Ž N 4 cm r a2 0 i á kšk k ln aí | uh n 5 Kc y s N D EE É A RV N Č SIK C Y Ě AT U H N N vt t n s a aší e á n v F cbo u a e ok ea va z c OwwwNeix k P akoTr00iruho NI obl .sO L EH S 50 d . v .m t vr oln o au n e i N k pn slt y á u a pák 9, 29