AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 6.10. do 12.10. - strana 20- strana 20

MIMORIADNA PONUKA! Do vyčerpania zásob. MAX. Hydraulický hever  po jazdný  mater iál: k ov  zdvih : 13,5 - 33 cm  n osnosť: 2000 k g Momentový kľúč kovový, pochrómovaný s aretáciou krútiaci moment: 28 - 210 Nm vrátane predlžovacieho nadstavca 125 mm a h lavíc: 17 mm, 19 mm a 21 mm 1 balenie     15,99 2000 KG 19,99 1 kus Podložka do kufra auta chráni pred znečistením  mater iál: g uma  rozmery: 118x 80x 0,2cm 1 k us  Autokoberce  mater iál: g uma  rozmery: predné : 73 x 44,5 cm zadné:44x 44,5cm 1 ba lenie Udržiavacia nabíjačka auto batérií vhodný na všetky 12 V / 10 - 250 A H batér ie  o chrana pr oti pr eťaženiu a sk ratu  L ED sveteln á k ontrolka  vs tupné n apätie: 230 V A C 50 H z  vý stupné n apätie: 12 V D C 0,3 A 1 kus 4 kusy v balení 7,99 Nabíjačka autobatérií  9,99  konštantnýn abíjacípr úd:4,2A  n a ak umulátory 12V 10- 60 A H  n apájací k ábel: 1,7 m  n abíjací k ábel: 1,4 m  r ozmery: 16,3 x 1 7,5 x 9,5 cm 4,99 - 6A 1 kus Nabíjačka autobatérií ochrana proti skratu, preťaženiu a pr epólovaniu  L CD displej  max . n abíjací pr úd: 4 A  n a ak umulátory 1,2 - 120 A H 1 kus  14,99 15,99 Nárazový uťaho vák otáčanie v aj proti smere hodinových r učičiek  k rútiaci mo ment: 300 N m  vr átane k ľúčov: SW 17, 19, 21 a 22  odolný kufrík  dĺžka kábla: 1,8 m  príkon: 900 W 1 balenie  39,99 Kufrík na náradie  mater iál: plast  o bsahuje 7 o rganizérov  r ozmery: 54,7 x 2 7,1 x 27,8 cm 1 kus 11,99 Ozdobné kryty na kolesá  mater iál: plast veľ .:13“ ,14“ ,15“ 1 ba lenie Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb20, Mich20, Hum20, Vra20, Pre20, Spis20, Pop20, RimS20, Lev20, Ruz20, Mar20, Prie20, Part20, Zil22, Cad20, Trec20, NMV20, Kom20, NoZ20, Trn22, Sa20, Nit20, Pies20, Top22, Mal22, Sen20 / - alebo 16“ 4 kusy v balení 9,99 (= 1 kus 2,50)