AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 6.10. do 12.10. - strana 22- strana 22

MIMORIADNA PONUKA! Do vyčerpania zásob. Infračervená lampa IRH na uvoľnenie svalov, pri liečbe nachladenia,po dporujek rvnýo beh  o dolná žiar ovka (P hilips)  n astaviteľný sk lon  cer tifikovaný zdr avotný pr ístroj  pr íkon: 100 W 1 kus  Pomôcka na chytanie predmetov  m ateriál: h liník, plast  s prísavkami  d ĺžka: 82 cm  r ozmery: 42 x 16 x 6 cm 1 k us Tlakomer SBC 21 3,99 Pulzný o xymeter S PO 18 na meranie saturácie hemoglobínu kyslíkom a tepo vej f rekvencie  je dnoduché a bezbo lestné mer anie  n astaviteľný jas displeja  vr átane batér ií: 2 x A AA 1 kus meranie krvného tlaku a tepu n a zápästí  detekcia arytmie  o bvod zápästia: 13,5 - 19,5 cm  vr átane batér ií: 3 x A AA 1 kus   19,99 Masážny prístroj FSA80 vibračná masáž, perličkový k úpeľ a vyh rievanie  vh odný do veľ kosti n ohy: 44  príkon: 60 W 1 kus  12,99 Tlakomer BU92-E 12,99  60 pamäť ových miest pr e 2 u žívateľov  displej: systolický a diastolický tlak, tep, dátu m, čas, ar ytmiu  n a o bvod paže: 22 - 30 cm  vr átane batér ií: 4 x A A 1 kus 16,99 Inhalátor IN 500 19,99 rozprašovanie pomocou stlačeného vzdu chu  inhalácia pomocou masky, náustku, alebo n osného adaptér a  vhodný aj pr e deti 1 balenie  Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb22, Mich22, Hum22, Vra22, Pre22, Spis22, Pop22, RimS22, Lev22, Ruz22, Mar22, Prie22, Part22, Zil24, Cad22, Trec22, NMV22, Kom22, NoZ22, Trn24, Sa22, Nit22, Pies22, Top24, Mal24, Sen22 / - 29,99