AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 13.10. do 19.10. - strana 25- strana 25

hreje U nás hlad! c rgie žívania ene vneho vyu fektí orovým V otázke e é domy vz ológie é obchodn v vnej techn sú naše no cou inovatí ieňa Pomo teplo prem príkladom. nie odpadové sa vné chlade rekuperácie ú na opäto . využiteľn ej predajne na energiu v konkrétn reva riestoro ja, plynu, d a kúrenie p oužitia ole bez p A to úplne fland.sk/ v. www.kau i iných palí č cia rekupera pre Dobrý krok stredie. životné pro Te����k� � �ro��e�� ������h� �ros��e�i�: Prednostným cieľom v rámci našich obchodných domov je čo najefektívnejšie využitie energetických zdrojov a zníženie emisií CO2. Preto už pri plánovaní koncepcie našich predajní dbáme na použitie energeticky úspornej techniky. Te��n�ló�i� ������rá��� �e��� ������ �ros��e���: 155 predajní v 7 krajinách = 15 710 TON ušetrených emisií CO2 / ročne1 energetická spotreba ≈ 3 023 rodinných domov2 1) Emisný faktor plyn: 5,2 t/a. 2) Prepočet: 0,2016 kg CO2/kWh. Základný predpoklad: rodinný dom o rozlohe 130 m2 (rok 2003) so spotrebou plynu 15 000 KWh/a, spotreba elektrickej energie v domácnosti so 4 osobami činí cca 4 430 kWh/a. Treb25, Mich25, Hum25, Vra25, Kos27, Pre25, Sab25, Bar25, Lub25, Spis25, Kez25, Pop25, Roz25, Luc25, VelK27, BaB27, Brez25, ZlaM27, Lev25, LiM25, DolK25, Ruz25, Zvo25, Ziar25, Mar25, Prie25, Ban25, Part25, Zil27, Cad25, Trec25, NMV25, Pu25, Dub25, Kom25, NoZ25, Seni25, Trn27, Sa25, Nit25, Pies25, Top27, DuS27, Ga25, Sam27, Hlo25, Ser25, Mal27, Sen25, Ba27 / -