AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Mestská elegancia v štýle glamour

Platnosť od 20.3. do 31.8.Mestská elegancia v štýle glamour - strana 90Mestská elegancia v štýle glamour - strana 90

PRAKTICKÝ POMOCNÍCI! 1 Úschovné misky (10dielna sada), 7,99 ¤ Sada misiek zo skla s kvetovanÿm vzorom, vøetky misky majú hodiaci sa vrchnák v åltej farbe na praktické uschovanie jedál, vhodné do mikrovlnnej rúry a aj do umÿvaçky riadu. ø á 9, 10,5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 J10 3 6)) 2 Krájaæ cibuûu bez sëz, 6,99 ¤ Krájaç na cibuûu so zachytávajúcou nádobkou, ideálny na rozdrobenie cibule, ale aj od zeleniny, çerstvého aj suøeného ovocia, syra, çokolády atœ. Z pevného materiálu s doøtiçkou z uøûachtilej ocele, rozmery v cm: 8 - priemer a 23 - vÿøka. 923 060 J10 1 7)) 4)) 2 a 10-dieln 6)) 4 Ideálny vÿrobok na prípravu chrumkavÿch hranoliek, obojstranné antiadhézne vrstvenie s dierkami zaruçuje optimálne preniknutie teploty. Predná çasæ je zaokrúhlená, takåe sa hranolky dajú jednoducho z plechu vysypaæ. Rozmery cca 41 x 32 x 3 cm, odolné voçi horúçave do 250°C. Made in Germany! 926 547 J10 Okamžite opravené! 3 Emaille-fix - opravnÿ roztok, 4,99 ¤ Emaille opravuje samo a nie je to vôbec æaåké, umÿvadlo nemusíte hneœ nahradiæ novÿm! Ani vañu, chladniçku alebo sporák, vøetko je znova v poriadku, so øtetcom natrite jednoduch novú vrstvu a nechajte uschnúæ. A uå je to vøetko znovu ako nové! Dodá hodvábny, matnÿ lesk. Moåno ho zriediæ vodou a je odolnÿ voçi horúçave. Objem: 20ml. 929 282 J10 6 3)) 4 Plech na hranolky, 6,99 ¤ 7 Zástera na strihanie vlasov, 3,99 ¤ Táto zástera Vam spríjemní strihanie vlasov doma a vœaka ich zachyteniu ponechá podlahu i obleçenie çisté. Øírka sa dá nastaviæ so suchÿm zipsom, zástera je ûahko skladateûná, takåe nezaberie åiadne miesto! 923 354 J10 5 3)) 5 2dielna sada vloåiek, 3,99 ¤ 2 ks S tÿmito fantastickÿmi vloåkami spravíte Vaøim nohám len to najlepøie! Zmierñujú bolesti a umoåñujú príjemné chodenie. To je jedno, aké topánky, Vaøe nohy sú vådy mäkko vystuåené, jednotná veûkosæ. 925 628 J10 Uľahčuje čítanie! 7 6 Lupa, 3,99 ¤ 3)) Nenamáhajte zbytoçne Vaøe oçi. Je jedno, çi çitanie alebo rúçné práce – s touto lupou obdråíte zväçøenie do 300%. Materiál je flexibilnÿ a tenkÿ a tÿm nezaberá veûa miesta. Jednoducho pridråaæ 10 cm nad textom a hneœ je çítanie ûahøie. Rozmer 30 x 19 cm. Materiál: PVC 962 565 J10 0 Bandáå na palce na nohách, (2dielna sada), 6,99 ¤ Na jednoduchú korektúru krásy Vaøich nôh. Táto bandáå opravuje palce na nohách do správnej polohy. 2-dielna súprava pre pravú a ûavú nohu. 924 454 J10 Uvoľnuje pokožku na hlave! 8 Masáåna kefa s vibrovaním, 4,99 ¤ 9 Dråiak na notebook, 5,99 ¤ Umoåñuje zastavenú teplotu lepøie odovzdaæ. Zlepøuje cirkuláciu vzduchu a a zabrañuje økodám na prístroji, 7 chodov s nastaviteûnou vÿøkou a moånosæ otáçania, perfektne sa hodí ako pult na çítanie, zo silnejøej umelej hmoty pre optimálne dråanie aj na hladkÿch plochách. Rozmery 28 x 26 cm. 925 416 J10 0 6)) 9 8 88 4)) 5)) Pred 2 ks Po 2009PV88,23 Ako by to bolo s masáåou poças çesania vlasov? Táto kefa to umoåñuje, skvelé vibrácie uvoûñujú pokoåku na hlave, masáåna intensita je nastaviteûná (2 stupne). Jedna strana je so øtetinami a druhá s masáånymi nopami. Na batérie 2x UM-3 (nie sú súçasæou dodávky). 927 157 J10