AktuálneLetáky.eu   

Asko nábytek leták : Poprad, Rimavská Sobota, Prievidza

Platnosť od 9.8. do 22.8.Poprad, Rimavská Sobota, Prievidza - strana 12Poprad, Rimavská Sobota, Prievidza - strana 12

Detská izba, skladá sa z postele, police, regálu a skrine; jasan / biela rozmery: 90 × 200 cm, 0550450-00 (10170002-00) ŝĄ>7-�WUU�/9 Zľava 31% 239 € 349 € DETSKÁ IZBA PC stôl,�0;?@-@;7�Ū8;�:Č4;� <>51?@;>A��B�?AB�:-�78æB1?:5/A�� V�Fæ?AB7-��V0B1>;Bæ��017;>�.A7�� >;F91>E��VV]�Í�\Z�Z�Í�]U�/9� VUUWXX[�UU�IUZ\[UUV]�UUJ Rohový PC stôl,�;078-0-/51� <;85/1�:-�78æB1?:5/A��:æ0?@-B1/� :-�9;:5@;>��9:;4;�Ū8;�:Č4;� <>51?@;>A��;>1/4�N�ù18æ�Fæ?AB517� .518-� >;F91>E��^\�Í�VX\�/9�� VUUW\]Y�UU�IWUWYUUUY�UUJ PC stôl, 8-95:;B-:æ�0>1B;@>51?7-�� ?�B�?AB;9�<>1�78æB1?:5/A� -�.;ù:;A�<;85/;A�<>1�A8;�1:51� <;ùĄ@-ù;BČ4;�F->5-01:5-�� >;F91>E ��\]�Í�\[�ÍZU�/9� VUUZU[\�UU� IUUX\UUX[�UUJ Zľava Zľava Zľava 27% 31% 129 € 89 € 39 € 29 € 79 € 109 € PC STÔL PC STÔL ROHOVÝ PC STÔL Kancelárské kreslo, A918æ�7;�-�ù51>:-��?�<;0>Ūù7-95� :-�7;851?7-/4��B�ŝ7;B;�:-?@-B5@1Ķ:Č�� >;F91>E��[Y�Í�VVU�VWUN\X�/9 VUUXZZU�UU��UV IX^^^UU[X�UU��UVJ Kancelárské kreslo, A918æ�7;�-�.518-��ù51>:-�� ?�<;0>Ūù7-95��:-�7;851?7-/4� B�ŝ7;B;�:-?@-B5@1Ķ:Č� >;F91>E��ZU�Í�VU]���VV[�Í�ZV�/9� VUUW[ZW�UV��UU� IX^]]UUWV�UV��UUJ� � 89 € 49 64,99 KANCELÁRSKÉ KRESLO KANCELÁRSKE KRESLO ŝ10æ�N��9;0>æ�N�ù51>:-�� >;F91>E��YX�Í�\^�Í�ZV�/9�� :;?:;?Ŧ��VZU�73�� .1F�<;0>Ūù517�� VUUXZ\V�UU��UV��UW� IX^^^UU[\�UU��UV��UWJ Zľava 23% 99 Detská stolička, Detská stolička� ù1>B1:æ�N�ù51>:-��9;0>æ�N�ùiern-�� >;F9e>E��YZ�Í�]V��^X�Í�ZU�/9�� nosnosť��]U�73�� .1F�<;0>Ūù517�� VUUW[X^�UU��UV�� IX^]]UUV\�UU��UVJ Zľava Zľava 25% 119 € 25% Zľava 23% 29% 41 € 29 € 21 € DETSKÁ STOLIČKA POPRAD PRIEVIDZA NC PRIEVIDZA �;>:;:5@>-:?7æ�/1?@-�VW]WNX �1:@>æ8-��@18���IUY[J�W^�UV�WVV DETSKÁ STOLIČKA RIMAVSKÁ SOBOTA Nákupné centrum BIGBOX <>5��&1?/;�w�%B5@?7æ�/1?@-�X �1:@>æ8-��@18���IUZWJ�XV�W\�ZVV 16 € FAMILY CENTER "���;?@5:?7Č4;�Y][^N\ �1:@>æ8-��@18���IUY\J�W^�UV�XU\ Ponuka platí od 9. 8. do 22. 8. 2012 alebo do vypredania zásob na všetkých predajniach v SR. Chyby v tlači sú vyhradené. Ceny sú uvedené bez dekorácie, dopravy a montáže, vrátane DPH. Na prianie zákazníka zabezpečíme dopravu a montáž. Spoločnosť Asko nábytok si vyhradzuje právo zmien vo farbe a variante ponúkaného sortimentu, uvedené rozmery sú orientačné. Tovar nezasielame na dobierku. Nevzťahuje sa na akciový a už zlacnený tovar a elektrospotrebiče. Zľavy nie je možné kombinovať ani sčítať, platí len na novo uzatvorené zákazky. Prospekt 208M1_SK. OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI Otváraciu dobu a ďalšie informácie nájdete na www.asko.sk MAIL info@asko-nabytok.sk I N FO L I N K A tel.: 0850 184 422 D O P R AVA tel.: 0910 881889, 0918 881889