AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 20.10. do 26.10. - strana 21- strana 21

MIMORIADNA PONUKA! Do vyčerpania zásob. Zubná kefka EZ 5622  elek trická  obojstranne oscilujúca h lavica  vr átane batér ií: 2 x AA 1 ba lenie 5,99 Náhradné kefky do elektrickej zubnej kefky AEG E Z5622/5623 1 ba lenie  Organizér na zave senie  4 police  m ateriál: po lyester, k ov  rôzne f arby  r ozmery: 25 x 15 x 99 cm 9,99 1 kus 4 kusy v balení 7,99 (= 1 kus 2,00) Zastrihávač WPG4010C Sušič na vl asy D5216 2 rýchlostnéa3teplo tnéstu  g enerátor ió nov  p ríkon: 2300 W  vrátane koncentrátora a difúzora 1 kus 24,99 keramický po vrch n apustený argánovým o lejom 9teplo tnýchstu pňov150- 230°C  n ahriatie do 15 sec.  bezpečnostné vypnutie do 60 min.  pr íkon: 50 W 1 kus  24,99 WC sedadlo 3,99  materiál: plast  rozmery: 45 x 37 cm  vhodné na všetky štandardné typy W C 1 kus štandardné typy W C g 1 kus  n osnosť: 150 k Skrinka nad pr áčku  34,99 Nálepky na stenu  r ôzne mo tívy  r ozmery: 100 x 1 k us 70 cm 3,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Sab21, Bar21, Lub21, Kez21, Roz21, Luc21, Brez21, LiM21, DolK21, Zvo21, Ziar21, Ban21, Pu21, Dub21, Seni21, Ga21, Hlo21, Ser21 / - 29,99 WC sedadlo  s po zvoľným zatvár aním  pán ty z n ehrdzavejúcej o cele  vhodné na všetky kombinovaná skrinka na zatváranie s regálom a 2 variabilné police  materiál: MDF doska  povrch s melamín ovým náterom, odolným proti poškriabaniu  rozmery: 64 x 25 x 190 cm 1 balenie 14,99 Žehlička na vlasy S8500  pne nahriaty h rebienok jemn e n atáča a o ddeľuje r iasy  pinzeta s LED svetlom  vrátane batérií: 1 x AAA 1 balenie  12,99 obdĺžnik, trojuholník  vrátane batérie: 1 x AAA 1 ba lenie Kulma na vlasy CI53W keramický po vrch n apustený argánovým o lejom  8 teplo tných stu pňov do 210°C  n ahriatie do 30 sec.  bezpečnostné vypnutie do 60 min.  pr íkon: 42 W 1 kus Kulma na riasy s pinzetou EC300  na intímne partie  3 n astavenia dĺžk y  mo kré aj su ché po užitie  vrátane 3 šablón: srdiečko, 14,99