AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : IKEA katalog 2013

Platnosť od 16.8. do 15.8.IKEA katalog 2013 - strana 156IKEA katalog 2013 - strana 156

310 ZÁRUKA KVALITY ZÁRUKA ZÁRUKA ZÁRUKA ZÁRUKA 5 10 15 25 rokov rokov rokov rokov Všeobecné podmienky pri všetkých zárukách Na čo sa vzťahuje záruka? Všeobecné zákonné práva Rozsah poskytovanej záruky na jednotlivé výrobky je upresnený ďalej pri príslušnom výrobku. Táto záruka vám dáva konkrétne práva, no žiadnym spôsobom neobmedzuje vaše zákonné práva. Trvanie záruky Ako nás v prípade potreby kontaktovať? Každá záruka platí toľko rokov, koľko je upresnené ďalej pri príslušnom výrobku, počnúc dňom nákupu. Skontaktujte sa s obchodným domom IKEA. Adresu a telefónne číslo nájdete v katalógu IKEA alebo na stránke www.IKEA.sk. Pokladničný blok si starostlivo uschovajte. Doklad o kúpe vyžadujeme ako podmienku platnosti záruky. Čo spravíme na nápravu? IKEA výrobok obhliadne a rozhodne, či sa naň vzťahuje uvedená záruka. IKEA následne podľa vlastného uváženia rozhodne o oprave chybného výrobku alebo o jeho výmene za taký istý či porovnateľný výrobok. V prípade opravy chybného výrobku znáša IKEA všetky náklady na opravu, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky opravárov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, za predpokladu, že výrobok je na účely opravy dostupný spoločnosti IKEA bez vynaloženia mimoriadnych výdavkov. Toto sa nevzťahuje na opravy vykonané bez schválenia IKEA. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Ak IKEA už daný výrobok nepredáva, poskytne zákazníkovi primeranú náhradu. O tom, čo predstavuje primeranú náhradu, rozhoduje IKEA podľa vlastného uváženia. Podmienky záruky Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku v obchodnom dome IKEA. Ako doklad o kúpe je potrebné predložiť originálny pokladničný blok. Výnimky Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, zmenené, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebovanie a trhliny, zárezy, škrabance či poškodenia v dôsledku nárazov alebo nehôd. Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak sa výrobok nepoužíval v domácom prostredí (ak nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje ani na následné alebo náhodné poškodenia. Záruku si môže uplatniť len pôvodný nákupca výrobku. Záruku nemožno previesť na inú osobu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach záruky pri jednotlivých výrobkoch. Pokyny na starostlivosť Aby ste si mohli záruku uplatniť, je potrebné zaobchádzať s výrobkami a udržiavať ich podľa informácií, ktoré sú uvedené na jednotlivých výrobkoch alebo informácií, ktoré nájdete v obchodnom dome IKEA alebo na www.IKEA.sk. Ešte viac informácií nájdete v obchodnom dome IKEA alebo na www.IKEA.sk. SULTAN, matrace Záruka 25 ROKOV Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí matracov alebo samonosných matracov SULTAN: • drevený rám a pružiny samonosných pružinových matracov • pružiny obojstranných pružinových matracov • penové jadro penových matracov • latexové jadro latexových matracov • drevený rám a lamely roštov. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Úroveň pohodlia sa aj pri tých najlepších matracoch časom znižuje. Postupne sa v nich zhromaždí veľa prachu a roztočov. A tak, hoci na naše matrace ponúkame 25-ročnú záruku kvality, z hygienických dôvodov vám odporúčame vymeniť matrac každých 8 – 10 rokov. 90 nocí na vyskúšanie matraca Využite možnosť vyskúšať si nový matrac SULTAN priamo v pohodlí vášho domova po dobu 90 nocí! Ak by sa vám zdalo, že vám napriek všetkým informáciám a skúšaniu vybraný matrac nevyhovuje, môžete ho nepoškodený priviezť späť do obchodného domu IKEA a my vám pomôžeme s výberom iného matraca. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na všetky podložky na matrace, lamelový rošt SULTAN LADE, detské matrace a motor elektricky ovládaných roštov, na ktorý sa vzťahuje 5-ročná záruka. Pozri aj všeobecné podmienky na tejto strane. PAX/KOMPLEMENT, skrine Aká je záručná lehota? Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí skríň PAX a vnútorného vybavenia KOMPLEMENT: • rámy • dvere • pánty • mechanizmy posuvných dverí • koľajničky zásuviek • police a vešiakové tyče. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče LAGAN sa vzťahuje trojročná (3) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely. Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka? Záruka 10 ROKOV Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov LAGAN, na ktoré sa vzťahuje trojročná (3) záruka. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na drôtené koše KOMPLEMENT, plastové škatule KOMPLEMENT, výsuvné priesvitné plastové police KOMPLEMENT, vešiaky na nohavice KOMPLEMENT, držiaky na topánky KOMPLEMENT a drôtené koše na topánky KOMPLEMENT. Pozri aj všeobecné podmienky na vedľajšej strane. Na ktoré spotrebiče sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na všetky spotrebiče kúpené v obchodnom dome IKEA pred 1. augustom 2007. FAKTUM, kuchynský systém Záruka 25 ROKOV Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí kuchynského systému FAKTUM: • rámy skriniek • dvierka a čelá zásuviek • pánty INTEGRAL • plne vysúvateľné zásuvky RATIONELL • police RATIONELL z tvrdeného skla a melamínu • drôtené koše RATIONELL • sokle • nohy • krycie panely • dekoračné lišty • pracovné dosky s min. hrúbkou 3,8cm • drezy (okrem drezu FYNDIG) • police a police na víno PERFEKT • ochranné podložky RATIONELL do spodnej skrinky • zásuvky RATIONELL do soklovej časti • odkvapkávače RATIONELL do nástenných skriniek. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na úchytky a pracovné dosky s hrúbkou pod 3,8cm. Pozri aj všeobecné podmienky na vedľajšej strane. Samostatne stojace kuchyne Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých súčastí samostatne stojacich kuchýň VÄRDE. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na úchytky, spotrebiče, batérie, police a nástenné police z masívneho dreva VÄRDE. Pozri aj všeobecné podmienky na vedľajšej strane. FYNDIG, kuchynský systém Na kuchyne FYNDIG sa táto záruka nevzťahuje. SPOTREBIČE Záruka 5 ROKOV Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EU (č. 99/44/EG) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Kto vykoná záručný servis? Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na: • bežné opotrebovanie • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním filtra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok • poškodenia nasledovných súčastí – keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte Služby zákazníkom IKEA na www.IKEA.sk. • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifikovaným odborníkom s použitím originálnych dielov za účelom prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ. Pozri aj všeobecné podmienky na vedľajšej strane. KUCHYNSKÉ BATÉRIE Záruka 10 ROKOV Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských zmiešavacích batérií IKEA s výnimkou kuchynskej batérie LAGAN. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol výrobok použitý v korozívnom prostredí. Pozri aj všeobecné podmienky na vedľajšej strane.