AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Kolekcia Jeseň 2012

Platnosť od 21.8. do 28.2.Kolekcia Jeseň 2012 - strana 140Kolekcia Jeseň 2012 - strana 140

Priestor pre 12 párov topánok Po Pred 3 Vrecko na bielizeñ (2 ks v balení), 6,99 ¤ 3 ks Toto vrecko øporí miesto v skrini, jednoducho ho naplñte a prebytoçnÿ vzduch vysajte pomocou vysávaça. Uøporíte aå do 75% miesta. Obdråíte 2 vrecká v rozmeroch 56 x 90 cm. Vrecká chránia Vaøu bielizeñ voçi prachu a moliam. 923 401 R03 2 Dotyková lampa LED (3 ks v balení), 5,99 ¤ 1 1 Schránka na obuv, 5,99 ¤ 5)) Trend! Åiarivé svetlo – bez vãtania a bez kábla. Tieto lampy svietia pribliåne do 100 hodín. Vhodné do bytu, do skrine, v pivnici alebo na stanovaçku. Jednoducho odstáñte fóliu a nalepæe na vhodné miesto. Zapnutie i vypnutie pomocou dotyku. Ideálne aj ako darçek. 2 Obdråíte 3 ks. Na batérie (nie sú obsiahnuté v dodávke). strieborná 925 414 R03 çierna 923 398 R03 5)) Kam s çiåmami alebo lodiçkami? S touto schránkou na obuv rÿchlo vøetko bez prachu a pachu odpracete. Jednoducho ju zasuñte pod posteû a v lete obuv jednoducho vymeñte. Schránka ponúka miesto na 12 párov topánok v samostatnÿch prieçinkoch. Materiál: 100% PVC Veû.: 75 x 68 x 12 cm. 922 993 R03 3 6)) PRAKTICKÉ DO DOMÁCNOSTI 7 5 3)) Po Pred Po 6)) 6 Opravovaç textilu, 4,99 ¤ Zaøívanie, plátanie alebo lemovanie sa vydarí aj bez øitia pomocou opravovaça textilu. Posypaæ a zaåehliæ – hotovo! S tÿmto jednoduchÿm spôsobom, ktorÿ uøetrí ças, opravíte vøetky textílie. Obsah: 22g granulát. 970 512 R03 4 4)) 4)) 5 Nadstavec na vysávaç, 3,99 ¤ Emaille opravuje samo a nie je to vôbec æaåké, umÿvadlo nemusíte hneœ nahradiæ novÿm! Ani vañu, chladniçku alebo sporák, vøetko je znova v poriadku, so øtetcom natrite jednoduch novú vrstvu a nechajte uschnúæ. A uå je to vøetko znovu ako nové! Dodá hodvábny, matnÿ lesk. Moåno ho zriediæ vodou a je odolnÿ voçi horúçave. Objem: 20ml. 929 282 R03 Znásobte funkçnosæ Váøho vysávaça! Ohybnÿ hadicovÿ nadstavec (73 cm) s dÿzou na økáry. Pasuje na vøetky øtandardné vysávaçe. Tam, kam sa s klasickÿm vysávaçovÿm prísluøenstvom nedostanete, môåete pomocou tochto nadstavca povysávaæ prach a øpinu – aå do poslednej medzierky. Materiál: umelá hmota 962 540 R03 2 ks 7 Matracovÿ zázrak, 6,99 ¤ 6 na vhodný dardné štan všetky sávače vy Okamžite opravené! 4 Emaille-fix - opravnÿ roztok, 4,99 ¤ Pred • zašíva • pláta • lemuje Šitie bez nití! 9 3)) 9 Çistiç na åehliçku, 3,99 ¤ Táto oøetrovacia tyçinka zabrañuje usadaniu vápnika a zabezpeçuje këzavosæ åehliacej plochy, ço øanuje odevy a øetrí ças. Obdråíte dve tyçinky v jednom balení. 904 864 R03 Vÿdatnÿ spánok na hygienicky çistom matraci! Tento sprej je nevyhnutnÿ na çistenie a súçasné dezinfikovanie! Úçinná látka proti roztoçi neutralizuje roztoç, odstrañuje økvrny a zachytáva potné pachy. Vysokoúçinnÿ a napriek tomu øetrnÿ pre ûudí a domáce zvieratá! Obsah: 500 ml. 927 176 R03 • Zabráni roztoči • Proti pachom • Odstrámi škvrny 0 Dråiak na diaûkové ovládanie, 5,99 ¤ S tÿmto dråiakom na diaûkové ovládanie je v obÿvaçke teraz poriadok. Dråiak sa môåe otáçaæ, tak sa dostanete k správnemu diaûkovému ovládaniu. 922 974 R03 8 4)) 8 Odstrañovaç åmoûkov, 4,99 ¤ 138 0 5)) 2012PN05,01 Na kaådodenné nasadenie na odstránenie åmoûkov a chumáçikov na obleçení, veûká kovová mrieåka pre rÿchlejøie vÿsledky. Ergonomicky vyformovanÿ, ktorÿ zabrañuje jeho zaseknutiu. Na batérie 1,15 V/UM1 (nie sú çasæou zásielky). 924 719 R03