AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Kolekcia Jeseň 2012

Platnosť od 21.8. do 28.2.Kolekcia Jeseň 2012 - strana 141Kolekcia Jeseň 2012 - strana 141

PRE LEPŠÍ POCIT! 2 Odstrañovaç chëpkov, 11-dielna, 3,99 ¤ Bolestné odstrañovanie chëpkov voskom alebo drahou lejzrovou aplikáciou patria do minulosti. S touto sadou sa øetrne zbavíte chëpkov - cieûovo, isto a bezbolestne. Obdråíte 2 eplátory s á 4 vankúøikmi a jednÿm vreckom. 904 943 R03 1 6)) lna 11-die 1 Bandáå na koleno, 6,99 ¤ 3)) 3 2dielna sada vloåiek, 3,99 ¤ S tÿmito fantastickÿmi vloåkami spravíte Vaøim nohám len to najlepøie! Zmierñujú bolesti a umoåñujú príjemné chodenie. To je jedno, aké topánky, Vaøe nohy sú vådy mäkko vystuåené, jednotná veûkosæ. 925 628 R03 2 3)) Táto bandáå na koleno upevní jabëçko v kolene a vy sa môåte znova bez æaåkostí pohybovaæ. Zlatÿ klinec spoçíva vo vnútri, kde sú umiestnené magnety na polarizáciou okolokolena, ktoré utiøujú bolesti. 926 806 R03 STOP chrápaniu! 3 2 ks Nenamáhavé odstraňovanie chĺpkov 5 Zástera na strihanie vlasov, 3,99 ¤ 6 5)) Táto zástera Vam spríjemní strihanie vlasov doma a vœaka ich zachyteniu ponechá podlahu i obleçenie çisté. Øírka sa dá nastaviæ so suchÿm zipsom, zástera je ûahko skladateûná, takåe nezaberie åiadne miesto! 923 354 R03 5 3)) 6 Kvapky pre lesklé zuby, 5,99 ¤ 4 Åiarivé biele zuby pre svieåi, mladÿ a vitálny úsmev. Pár kvapiek na zubnej kefke staçí na vybielenie zubov. Odstránia nepríjemnÿ povlak a nenapadávajú pritom zubnú sklovinu. Veûmi vÿdatné pouåitie. Obsah: 75 g. 925 663 R03 2)) 4 Preruøovaç chrápania (SNORE STOP), 2,99 ¤ Rozlúçte sa s noçnÿm ruøením a zlÿm spánkom. S tÿmto prostriedkom môåete znova kûudne a bezstarostne spaæ a máte zaruçenÿ dostatok kyslíka. Vaøe telo si oddÿchne a nespotrebáva åiadnu energiu na chrápanie, zaveste tento preruøovaç jednoducho do nosa. Najlepøie vÿsledky dostiahnete uå 5 dní po zaçatí pouåívania. Farba modrá. 924 685 R03 Veľké a malé veľkosti! 8 7 3)) 2 ks 4)) 8 Korzet, 4,99 ¤ Ponúka optimálnu podporu Vaøej chrbtici, æahá plecia dozadu a chrbát sa vyrovná do jeho prirodzenej polohy, zlepøuje prúdenie krvi vœaka magnetom, na zapínanie na suchÿ zips. Jednotná veûkosæ. Nevhodné pri nosení kardio-stimulátora. 943 788 R03 9 Bandáå na palce na nohách, (2dielna sada), 6,99 ¤ Na jednoduchú korektúru krásy Vaøich nôh. Táto bandáå opravuje palce na nohách do správnej polohy. 2-dielna súprava pre pravú a ûavú nohu. 924 454 R03 9 6)) 2 ks 2012PN04,02 7 Rozøirovaç podprenky 2ks, 3,99 ¤ Je Vám vaøa obûúbená podprsenka malá? Môåete ju pokojne nosiæ naœalej vœaka tomuto rozøirovaçu. Øetrí peniaze a opticky je nenápadnÿ. Jednoducho pripevniæ pomocou háçikov a získate rozøírenie aå do 8 cm. Obdråateûnÿ v dvoch rôznych pevnostiach, na podprsenky s dvoma alebo troma háçikmi. Biela farba 2 háçiky (3,8 x 8 cm) 904 867 R03 3 háçiky (5,8 x 8 cm) 904 841 R03 Pred Po 0 3)) 0 Ceruzka na kurie oká, 3,99 ¤ Zabrañuje bolestnÿm odtlakom, zmäkçuje tvrdú koåu a zmierñuje bolesti, åivica získaná zo vçiel, je súçasæou tejto receptúry, podporuje zároveñ lieçenie. Obsah: 5g. 915 736 R03 139