AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Kolekcia Jeseň 2012

Platnosť od 21.8. do 28.2.Kolekcia Jeseň 2012 - strana 142Kolekcia Jeseň 2012 - strana 142

N E P O S T R Á D AT E Ľ N É V K U C H Y N I ! 2 3 Úschovné misky (10dielna sada), 7,99 ¤ 3)) 1 6)) Sada misiek zo skla s kvetovanÿm vzorom, vøetky misky majú hodiaci sa vrchnák v åltej farbe na praktické uschovanie jedál, vhodné do mikrovlnnej rúry a aj do umÿvaçky riadu. ø á 9, 10,5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 R03 15 ks 1 Podloåka do umÿvadla „Slneçnica“, 6,99 ¤ 2dielna podloåka do umÿvadla vo forme slneçnice, chráni umÿvadlo pred fûakmi a poøkodením, z gumy, ø cca 29 cm. 905 353 R03 3)) 4 Ochrana pri praåení 29 cm, 3,99 ¤ 2 Vrchnáky na poháre (15 ks), 3,99 ¤ Vrchnáky s rôznymi priemermy na uchovanie jedál v chladniçke, elastické vrchnáky za prispôsobujú skvelo na nádobu a sú so silnejøieho materiálu, takto sa vám dlho udråia aj Vaøe samo pripravené marmelády a åelé. 943 881 R03 a 10-dieln 3 7)) Kovová mrieåka - pokrÿvka pre vøetky normálne panvice na praåenie a hrnce, odteraz nebude niç striekaæ vedûa a tÿm sa nepopálite na pokoåke. Jednoduch poloåte pokrÿvku na panvicu a potom môåete odliaæ tekutinu aj cez mrieåku bez toho aby vøetky Vaøe kachliçky boli øpinavé a postriekané. Praktickÿ úchop nenaberá horúçavu a môåete ho kedykoûvek chytiæ. Nevyhnutná v kaådej kuchyni. 930 486 R03 6 18 ks 5 4 4)) 2 ks 4)) S výlevkou! 7 5)) 5 Nálepky „Slneçnica“ (18 ks), 4,99 ¤ 18tlg. sada nálepiek so slneçnicovÿm motívom, jednoducho odoberte ochrannú nálepku a nalepte na rôzne plochy, moåno ich odlepiæ a umiestniæ na iné miesto. 3 rôzne vzory. Max. veûkosæ cca 18 x 10 cm. 905 355 R03 6 Mlynçek na soû a korenie, Tulipán (2 ks), 4,99 ¤ Vådy po ruke, dekoratívne mlynçeky s tulipánovÿm dizajnom. Çi soû, korenie alebo iné koreniçky - tieto tulipány sa dajú individuálne naplniæ. Farba oranåová a cyklámenová. 904 803 R03 Rýchlo vychladené! 7 Nádoba na vodné topenie, 5,99 ¤ Skráølite koláç, dezerty a iné jedlá veûmi hravo, koniec s prihorenou çokoládou, teraz sa Vám to podarí aj bez hrçiek, jednoducho ju vloåte do hrnca a nechajte ju topiæ vo vodnom kúpeli. Takto sa Vám podarí skvelá poleva! Prekvapte Vaøích hostí so skvelÿmi vÿsledkami. Materiál: uøûachtilá oceû. Vhodná do umÿvaçky. 979 645 R03 Jednoduché upevnenie 9 3)) 6)) 8 Krájaæ cibuûu bez sëz, 6,99 ¤ Krájaç na cibuûu so zachytávajúcou nádobkou, ideálny na rozdrobenie cibule, ale aj od zeleniny, çerstvého aj suøeného ovocia, syra, çokolády atœ. Z pevného materiálu s doøtiçkou z uøûachtilej ocele, rozmery v cm: 8 - priemer a 23 - vÿøka. 923 060 R03 140 4 ks 9 Chladiç fûaøiek s ûadovÿm gelom, 3,99 ¤ Prekrásna taøka na fûaøku s ûadovÿmi gelovÿmi komôrkami. Váø nápoj môåe byæ kedykoûvek chladne servírovanÿ. Jednoduchu ju vloåte do mrazniçky. Na kaådej párty púta pohûady. Chladiç sa nezlomí a moåno ho znovu pouåívaæ. Materiál: PVC 954 764 R03 0 Øtipcové háçiky 4 ks, 3,99 ¤ Praktické øtipcové háçiky do kúpeûne alebo kuchyne. Bezchybne dråia, bez vãtania vœaka lepiacim pásikom. Jednoducho nalepiæ na hladké plochy a uteráky, utierky, etc. zavesiæ. Obdråíte 4 ks. Materiál: umelá hmota 904 906 R03 0 3)) 2012PN03,02 8