AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Bike 2017

Platnosť od 1.4. do 30.9.Bike 2017 - strana 14Bike 2017 - strana 14

J u n i o r s k éh o r s k éb i c y k l e2 4 " / 2 0 " 2 .fa r ebn ýva r ian t »Ho t24«Jun io rsk ýho rsk ýb ic yke l24 " Ľahk ýh l in ík o v ýrámsn í zk ouv ý šk ouná s tupuat rendo v ým d i za jnom .Funk čnév yba ven ies2 1 -p re vodo v ýmraden ímSh imano T ou rne yaodp ru ženouv id l i couSun tou rga ran tu jú ma x imá lnu zába vup r ika žde jja zde .[ 1 90 753 7 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to399 , 99 32 9 , »Me l issa24«Ho rsk ýb ic yke l24 " K rá sn yd ie v čen sk ýb i c yk e lsop t ima l i zo vanou geome t r iourámup revä č š iuvo ľno s ť poh ybua jp r iš l iapan í ,ú č innéV -b r zd y , ľahk oo v láda te ľné2 1 -p re vodo véraden ie Sh imanosfunk čn ýmraden ímRe vo sh i f t aodp ru ženáv id l i caSun tou r . [ 1 90 753 1 ] 2 .fa r ebn ýva r ian t 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to399 , 99 32 9 , »Boos te r«Ho rsk ýb ic yke l24 " T rendo v ýho r sk ýb i c yk e lsd i za jnomt ypu d i r tspe vn ýmH i T enrámom , 18 -p re vodo v ýmraden ímSh imano aľahk oo v láda te ľn ým ih l in ík o v ým i V -b r zdam i .[ 1 90 74 70 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to24 9 , 99 2 1 9 , »Su r y24« Ho rsk ýb ic yke l24 " T rendo v ýd ie v čen sk ýb i c yk e lsk le sa jú couho rnou rú rk ourámup rev ia cp r ie s to rup r ina sadan í . Má18 -p re vodo véraden ieSh imano sjednodu ch ýmo v ládan ímaľahk o dá vk o va te ľnéV -b r zd yza ru ču jú ce úp lnúk on t ro luvte réne . [ 1 90 74 7 1 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to24 9 , 99 2 1 9 , 14 so ce na *Pô vodnécen ysúlenne zá vä zn ým odpo rúčan ímdodá va te ľo v / vý robco v .