AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Bike 2017

Platnosť od 1.4. do 30.9.Bike 2017 - strana 8Bike 2017 - strana 8

D ám s k eh o r s k éb i c y k l e2 7 . 5 " / 2 6 " »So lu t ion4 .7Lad y«Dámsk yho rsk ýb ic yke l27 .5" Ho r sk ýb i c yk e lp reamb i c ió znuhobb yšpo r to vk yňu .T en to b i c yk e l mák va l i tnúv ýba vu :2 7 -p re vodo v ýSh imanopohon , h yd rau l i ck ék o tú čo véb r zd yT ek t roaodp ru ženúv id l i cu Sun tou rsfunk c iouLo ck ou t . h l in ík60 6 1D .B .dám skageome t r ia 2 7 -p re vodo véraden ieSh imanoDeo reShadow / Sh imanoA l tu sRap id f i reP lu s T ek t roHD -M 285h yd r .D i s c Sun tou rXCM -DSHLO2 7 .5 “ Sh imanoFC -M35 1 /Sh imanoA l tu s 3 7 ,4 2 ,4 7cm [ 1 90 95 20 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to6 99 , 99 5 9 9 , l e k y c i b a s J a Ô r M t A J ň MO e d J MÔ »Ze ta«Dámsk yho rsk ýb ic yke l27 .5" A t rak t í vn ydám sk yb i c yk e lsfunk čn ýmrámomp revä č š iu vo ľno s ťpoh ybuasozn í ženouho rnourú rk ou ,spohod ln ým dám sk ymsed lom ,e rgonom i ck ým ir iad id lam iasospo ľah l i v ým 24 -p re vodo v ýmpohonomSh imano . h l in ík7005P .G .dám skageome t r ia 24 -p re vodo véraden ieSh imanoA l tu s / Sh imanoST TX800EZF i reP lu s T ek t ro83 7A luV -B rak e Sun tou r M3030 -AL Sh imanoFC TY30 1 / Sh imanoFD TY 700 3 7 ,4 2 ,4 7cm [ 1 90 95 15 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to479 , 99 3 9 9 , 8 *Pô vodnécen ysúlennezá vä zn ýmodpo rúčan ímdodá va te ľo v /vý robco v . 2 .fa r ebn ýva r ian t