AktuálneLetáky.eu   

Baumax leták : Kachle a vykurovanie 2012

Platnosť od 3.9. do 30.9.Kachle a vykurovanie 2012 - strana 4Kachle a vykurovanie 2012 - strana 4

Technika • normy • životné prostredie • piktogramy 4 PREDPOKLADY PRE KACHLE Pred kúpou kozubových kachlí by ste sa mali spojiť s kompetentným kominárom. Poradí vám ohľadne stavebnoprávnych predpisov, vhodnosti dispozičného komína alebo možnosti výstavby nového komína. Po odbornom postavení kachlí urobí aj technickú kolaudáciu ohniska. Účinnosť je pomer medzi uvoľnenou energiou a úžitkovým teplom. Ak majú kozubové kachle napríklad účinnosť 80 %, z 10 kg spáleného dreva sa vyrobí 24 kWh úžitkového tepla. S menovitým výkonom 1 kW možno vykúriť cca 15 m3 obytného priestoru. Skúšobná norma Symboly (piktogramy), ktoré sú tu zobrazené, popisujú dôležité technické údaje a znaky komfortu, ktorými sú kozubové kachle vybavené podľa ich konkrétneho vyhotovenia. Na povolenie kozubových kachlí je nutne potrebná úradná kontrola. Pritom sa napríklad kontroluje obsah kysličníka uhoľnatého v splodinách horenia, či kachle musia stáť voľne, príp. musia byť zabudované do výklenku v múre. Podstatná je spôsobilosť pre určitý čas horenia. Podľa účelu používania treba preto pri kúpe dbať na to, či ide napríklad o ohnisko nepretržité, príp. občasné. Definované nepretržité ohniská sú také, ktoré majú skúšku na minimálny čas horenia za používania čierneho uhlia. V rozsahu čiastočného zaťaženia možno takto dosiahnuť čas horenia až 12 hodín. Pri maximálnom výkone (menovitý výkon podľa typového štítka) je však prípustný čas horenia podstatne kratší (cca štyri hodiny). Osobitné skúšky existujú aj pre spôsobilosť ohniska na používanie ako sporáky, na ktoré je upozornenie v návode na obsluhu konkrétnych kachlí. Niektorí výrobcovia sa dobrovoľne zaväzujú k prísnejším kvalitatívnym normám, aby zabezpečili ešte účinnejšie spaľovanie, teda spaľovanie s nižším obsahom škodlivín v splodinách horenia. Pri výbere kachlí platí určenie tepelného výkonu kachlí v pomere k veľkosti vykurovaného priestoru. Možno si želáte komfortnejšiu obsluhu? Tu treba zodpovedať množstvo otázok. Rád vám pritom pomôže váš špecializovaný poradca z bauMaxu. Postavenie kachlí Miesto na postavenie musí byť rovné a vodorovné a minimálna vzdialenosť od najbližšej steny nesmie byť menšia ako 20 centimetrov. Podlahoviny z horľavých materiálov (napr. koberce) treba zakryť vhodnou ochranou z nehorľavého materiálu. Takéto podložky môžu byť napríklad z bezpečnostného skla alebo z ušľachtilej ocele. Pri prvom zapálení bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcu! Dobre vedieť Množstvo energie, ktoré sa uvoľňuje pri úplnom spaľovaní paliva, sa označuje ako výhrevnosť, ktorá je meraná v kWh. A Automatika: Pri týchto kachliach sa o optimálnu prevádzku stará regulácia vzduchu ovládaná teplotou. B Palivo brikety z hnedého uhlia: Vhodným palivom sú brikety z hnedého uhlia. C Nepretržitá prevádzka: Týmito kozubovými kachľami možno kúriť denne v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke a nepotrebujú žiadnu prestávku na vychladnutie. D Dvojstenné: Vysoko kvalitne spracovaný oceľový plášť s dvojstennou konštrukciou v prípade týchto kozubových kachlí zabezpečuje menšie bezpečnostné vzdialenosti a rýchly prenos a rozvod tepla. E Postavenie v kúte: Tieto kachle sa hodia na postavenie do kúta. F Externý vzduch = prívod vzduchu nezávislý od vzduchu v miestnosti: Spaľovací vzduch sa privádza priamo zvonka. Tak teplý vzduch v miestnosti zostáva v obytnom priestore a klíma v miestnosti je lepšia. G Palivo drevo: Vhodným palivom je drevo. H Čistenie skla: Vďaka špeciálnemu spôsobu vedenia vzduchu sa v dutom priestore v hornej časti ohniska predhrieva sekundárny vzduch a po vnútornej strane skla sa vedie zhora nadol. I S vedením vody: Vďaka výmenníku tepla s vodou je časť vykurovacieho výkonu napájaná do ústredného kúrenia. Takto môžete šetriť olej a plyn a budete produkovať menej CO2.