AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Potraviny

Platnosť od 14.3. do 27.3.Potraviny - strana 14Potraviny - strana 14

Chute a vône VEĽKEJ NOCI VEĽKÚ NOC VNÍMA VÄČŠINA SLOVÁKOV V PRVOM RADE AKO OSLAVU JARI, S KTOROU SA SPÁJA NÁBOŽENSKÁ TRADÍCIA AJ SVIATOČNÉ HODOVANIE. V eľká noc je pohyblivý sviatok – dátum jeho osláv je každý rok iný. Kresťania ho oslavujú v prvú nedeľu po prvom jarnom splne. Oslavám predchádza štyridsaťdňový pôst, ktorý sa začína Popolcovou stredou. Tá je spolu s Veľkým piatkom, pripomínajúcim Kristovo ukrižovanie, prísnym pôstnym dňom. Odriekanie sa končí Bielou sobotou, po ktorej nasleduje Veľkonočná nedeľa. Práve k nej patria rozmanité sviatočné dobroty. Veľkonočné pečenie boliky odráža aj rarem náboženskej sym nočnom pečive sa ok Vo veľko čných stoloch sa tak ajúcej prírody. Na sviato pozvoľna sa prebúdz dosť z cov, lineckých zmesí ránkov, judášov, mazan objaviť všetko od ba tka. V mnohých môže nové veľkonočné kuria oládové alebo marcipá až po čok ľované perníky. ť ani koláče, šišky a ma rodinách nesmú chýba BARÁNOK o, kótového, šľahačkovéh ciest – z kysnutého, piš Pripravuje sa z rôznych leje do dvojdielnej , ktoré sa vaného alebo treného bo kandizovatvarohového, mramoro plnia hrozienkami ale inky baránka formy. Niektoré gazd bo obaľujú v cukre. dou ale ní ho polievajú čokolá stovej obeti na ným ovocím, po upeče a má vzdávať česť Kri Bielu sobotu Baránok sa pečie na tiť v kostole. deľu posvä vajú na Veľkonočnú ne kríži. Veriaci ho nechá JUDÁŠE obvykle pridávajú hro cesta, do ktorého sa rý Krista vujú sa z kysnutého Pripra podľa apoštola, kto áše sú pomenované zienka a mandle. Jud ť na Zelený štvrtok, tradícií by sa mali jes . V rámci kresťanských zradil m slnka. najlepšie pred východo MAZANEC doložené važovaný za najstaršie vý bochníček býva po ý za symbol Vláčny a voňa u tvaru je označovan čivo a vďaka okrúhlem obsaveľkonočné pe ta ako vianočka, len takmer rovnakého ces slnka. Pripravuje sa z vítanou pochúťkou dkov čomu bol pre našich pre huje viac vajec, vďaka len od mäsa, ale ľkou nocou postili nie iž pred Ve – mnohí z nich sa tot krížom, čo symbolirezaný ec. Mazanec býva na Bielu sobotu. často aj od mlieka a vaj va by mala spadať na ie Pána. Jeho prípra zuje ukrižovan 14 4 sS1207_01-09.indd 14 2/28/12 10:50 AM