AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Kolekcia pre sebavedomé ženy

Platnosť od 10.10. do 30.4.Kolekcia pre sebavedomé ženy - strana 94Kolekcia pre sebavedomé ženy - strana 94

PRE LEPŠÍ STOP chrápaniu! POCIT! 3 Vystrihovaç nosnÿch a uønÿch chëpkov, 3,99 ¤ 2 5)) Komfortné a jednoduché odstránenie nepríjemnÿch nosnÿch a uønÿch chëpkov s çistiacim øtetcom a odnímateûnÿm krytom. Hlaveñ vystrihovaça je s uøûachtilej ocele a odnímateûná na çistenie. Rukoväæ je chránená pred vlhkosæou. S batériami. 926 454 R17 2 Kvapky pre lesklé zuby, 5,99 ¤ 1 2)) 1 Preruøovaç chrápania (SNORE STOP), 2,99 ¤ Rozlúçte sa s noçnÿm ruøením a zlÿm spánkom. S tÿmto prostriedkom môåete znova kûudne a bezstarostne spaæ a máte zaruçenÿ dostatok kyslíka. Vaøe telo si oddÿchne a nespotrebáva åiadnu energiu na chrápanie, zaveste tento preruøovaç jednoducho do nosa. Najlepøie vÿsledky dostiahnete uå 5 dní po zaçatí pouåívania. Farba modrá. 924 685 R17 3 3)) Åiarivé biele zuby pre svieåi, mladÿ a vitálny úsmev. Pár kvapiek na zubnej kefke staçí na vybielenie zubov. Odstránia nepríjemnÿ povlak a nenapadávajú pritom zubnú sklovinu. Veûmi vÿdatné pouåitie. Obsah: 75 g. 925 663 R17 Flexibilné predĺženie kohútika 3)) 4)) 5 4 7)) 7 Úschovné misky (10dielna sada), 7,99 ¤ 6 Sada misiek zo skla s kvetovanÿm vzorom, vøetky misky majú hodiaci sa vrchnák v åltej farbe na praktické uschovanie jedál, vhodné do mikrovlnnej rúry a aj do umÿvaçky riadu. ø á 9, 10,5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 R17 18 ks Fixovanie podľa potreby 15 ks 4 Flexibilné predĺåenie kohútika, 7,99 ¤ Ideálne na umÿvanie riadu alebo umÿvanie umÿvadla. S flexibilnÿm predĺåením kohútika aby ste zasiahli aj problémové miesta. S moånos ou prestavenia prúdu. Vhodné pre kaådÿ kohútiky. Vhodné aj pre kúpelne. Materiál : oce 940 376 R17 5 Nálepky „Slneçnica“ (18 ks), 4,99 ¤ 18tlg. sada nálepiek so slneçnicovÿm motívom, jednoducho odoberte ochrannú nálepku a nalepte na rôzne plochy, moåno ich odlepiæ a umiestniæ na iné miesto. 3 rôzne vzory. Max. veûkosæ cca 18 x 10 cm. 905 355 R17 a 10-dieln 6 Vrchnáky na poháre (15 ks), 3,99 ¤ 7 7)) Vrchnáky s rôznymi priemermy na uchovanie jedál v chladniçke, elastické vrchnáky za prispôsobujú skvelo na nádobu a sú so silnejøieho materiálu, takto sa vám dlho udråia aj Vaøe samo pripravené marmelády a åelé. 943 881R17 8 Bandáå na palce na nohách, (2dielna sada), 6,99 ¤ Na jednoduchú korektúru krásy Vaøich nôh. Táto bandáå opravuje palce na nohách do správnej polohy. 2-dielna súprava pre pravú a ûavú nohu. 924 454 R17 8 6)) 0 Pred 92 9 Po 6)) 3)) 9 Bandáå na koleno, 6,99 ¤ Táto bandáå na koleno upevní jabëçko v kolene a vy sa môåte znova bez æaåkostí pohybovaæ. Zlatÿ klinec spoçíva vo vnútri, kde sú umiestnené magnety na polarizáciou okolokolena, ktoré utiøujú bolesti. 926 806 R17 2 ks 0 2dielna sada vloåiek, 3,99 ¤ S tÿmito fantastickÿmi vloåkami spravíte Vaøim nohám len to najlepøie! Zmierñujú bolesti a umoåñujú príjemné chodenie. To je jedno, aké topánky, Vaøe nohy sú vådy mäkko vystuåené, jednotná veûkosæ. 925 628 R17 2012PL00,00 2 ks