AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Kuchyne a spotrebiče

Platnosť od 10.10. do 1.8.Kuchyne a spotrebiče - strana 42Kuchyne a spotrebiče - strana 42

Kuchynský systém FAKTUM Všetko o našich zárukách kvality Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí kuchynského systému FAKTUM: • rámy skriniek • dvierka a čelá zásuviek • pánty rokov INTEGRAL • plne vysúvateľné zásuvky RATIONELL • police RATIONELL z tvrdeného skla a melamínu • drôtené koše RATIONELL • sokle • nohy • krycie panely • dekoračné lišty • pracovné dosky s min. hrúbkou 3,8cm • drezy (okrem drezu FYNDIG) • police a police na víno PERFEKT • ochranné podložky RATIONELL do spodnej skrinky • zásuvky RATIONELL do soklovej časti • odkvapkávače RATIONELL do nástenných skriniek. ZÁRUKA 25 Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na úchytky a pracovné dosky s hrúbkou pod 3,8cm. Pozri aj všeobecné podmienky na strane 000. Samostatne stojace kuchyne Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých súčastí samostatne stojacich kuchýň VÄRDE. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na úchytky, spotrebiče, batérie, police a nástenné police z masívneho dreva VÄRDE. Pozri taktiež všeobecné podmienky záruky na tejto strane. ZÁRUKA 25 Na kuchyne sú kladené čoraz vyššie nároky, a preto ich testujeme, aby sme sa presvedčili, že odolajú ťažkej hmotnosti, vysokej teplote a každodennému používaniu. Na kuchyne FAKTUM sa vzťahuje 25-ročná záruka kvality, ktorá zahŕňa chyby v materiáli a vypracovaní. Na všetky batérie sa vzťahuje 10-ročná záruka kvality a na spotrebiče IKEA 5-ročná záruka. dodržané normy • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte Služby zákazníkom IKEA na www.IKEA.sk. • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifikovaným odborníkom s použitím originálnych dielov za účelom prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ. Pozri taktiež všeobecné podmienky záruky na tejto strane. KUCHYNSKÉ BATÉRIE ZÁRUKA 10 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských zmiešavacích batérií IKEA s výnimkou kuchynskej batérie LAGAN. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol výrobok použitý v korozívnom prostredí. Pozri taktiež všeobecné podmienky záruky na tejto strane. _____________________________________ FYNDIG, kuchynský systém Na kuchyne FYNDIG sa táto záruka nevzťahuje. SPotrebiče ZÁRUKA 5 Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len rokov v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EU (č. 99/44/EG) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Aká je záručná lehota? Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče LAGAN sa vzťahuje trojročná (3) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely. čo spravíme na nápravu? IKEA výrobok obhliadne a rozhodne, či sa naň vzťahuje uvedená záruka. IKEA následne podľa vlastného uváženia rozhodne o oprave chybného výrobku alebo o jeho výmene za taký istý či porovnateľný výrobok. V prípade opravy chybného výrobku znáša IKEA všetky náklady na opravu, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky opravárov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, za predpokladu, že výrobok je na účely opravy dostupný spoločnosti IKEA bez vynaloženia mimoriadnych výdavkov. Toto sa nevzťahuje na opravy vykonané bez schválenia IKEA. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Ak IKEA už daný výrobok nepredáva, poskytne zákazníkovi primeranú náhradu. O tom, čo predstavuje primeranú náhradu, rozhoduje IKEA podľa vlastného uváženia. Podmienky záruky Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku v obchodnom dome IKEA. Ako doklad o kúpe je potrebné predložiť originálny pokladničný blok. Výnimky Záruka sa nevzťahuje na všetky spotrebiče kúpené v obchodnom dome IKEA pred 1. augustom 2007. Kto vykoná záručný servis? rokov Uvedené záruky platia len vprípade používania výrobkov v domácnosti a sú predmetom podmienok uvedených na nasledujúcej strane. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne používané, zmenené, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebovanie a trhliny, zárezy, škrabance či poškodenia v dôsledku nárazov alebo nehôd. Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak sa výrobok nepoužíval v domácom prostredí (ak nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje ani na následné alebo náhodné poškodenia. Záruku si môže uplatniť len pôvodný nákupca výrobku. Záruku nemožno previesť na inú osobu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach záruky pri jednotlivých výrobkoch. Pokyny na starostlivosť Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka? Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov LAGAN, na ktoré sa vzťahuje trojročná (3) záruka. Na ktoré spotrebiče sa záruka nevzťahuje? Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov. Aby ste si mohli záruku uplatniť, je potrebné zaobchádzať s výrobkami a udržiavať ich podľa informácií, ktoré sú uvedené na jednotlivých výrobkoch alebo informácií, ktoré nájdete v obchodnom dome IKEA alebo na www.IKEA.sk. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na: • bežné opotrebovanie • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním filtra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok • poškodenia nasledovných súčastí – keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli 82 Všeobecné zákonné práva Táto záruka vám dáva konkrétne práva, no žiadnym spôsobom neobmedzuje vaše zákonné práva. Ako nás v prípade potreby kontaktovať? Skontaktujte sa s obchodným domom IKEA. Adresu a telefónne číslo nájdete v katalógu IKEA alebo na stránke www.IKEA.sk. Pokladničný blok si starostlivo uschovajte. Doklad o kúpe vyžadujeme ako podmienku platnosti záruky. ešte viac informácií nájdete v obchodnom dome iKeA alebo na www.iKeA.sk Zmeny v dôsledku tlačových chýb vyhradené. 83