AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar - Zverina

Platnosť od 24.10. do 20.11.Culinar - Zverina - strana 2Culinar - Zverina - strana 2

Odkiaľ pochádza zverina Lov a poľovníctvo sprevádzajú človeka od pradávna a na počiatku boli jedným z hlavných zdrojov obživy. Rozmanité prírodné podmienky na Slovensku spôsobili, že najväčšie a tiež najbohatšie revíre uhorských panovníkov sa nachádzali práve na území Slovenska. Lov zveri bol predovšetkým výsadou šľachty. V dnešnej dobe je však už situácia iná. Napriek tomu, že miera lesnatosti Slovenska je pomerne vysoká (41%), v dôsledku výstavby a iných ľudských činností dochádza k narušeniu jednotlivých krajinných oblastí a živočíšne populácie sa viac izolujú a majú menší priestor na život. I napriek týmto obmedzeniam sa Slovensko okrem bežnej zveriny pýši i výskytom troch najväčších šeliem – medveďa, vlka a rysa. V druhej polovici minulého storočia bola konzumácia zveriny skôr výsadou miestnych loveckých spolkov. Dnes sa ale zverina znovu vracia na výslnie, je dostupná celoročne a takmer nenájdete reštauráciu, kde by na jedálnom lístku nebol „aspoň“ zverinový guláš. Ako je možné, že je zverina dostupná celoročne? Vzhľadom na to, že dopyt po zverine stúpa, začali vznikať intenzívne farmárske chovy, ktoré umožňujú dostatočné množstvo zveriny a jej dostupnosť po celý rok. Rozlišujeme tak dva spôsoby chovu zveriny – zver s neobmedzeným pohybom chovaná v revíroch a zverniciach alebo zver farmovaná. Zver chovaná v revíroch sa môže voľne pohybovať v lesoch či na poliach, kde spása nielen trávu, ale tiež vysádzané poľné plodiny a stromčeky. Tým ale môže spôsobovať škody. Preto je potrebné zver udržovať v počtoch, ktoré nenarúšajú rovnováhu v hospodárení lesníkov a poľovníkov. Zver sa potom loví na jeseň, kedy je v najlepšej kondícii a pred zimou, kedy je najviac potrebná potrava. Dni sú chladné a ulovená zverina sa nekazí. Loviť sa samozrejme môže iba v období lovu a povoleným poľovníckym spôsobom. V METRO nájdete lovenú zver pôvodom z Českej republiky. Farmovaná zver je chovaná v oplotených zverniciach, kde má obmedzený priestor na pohyb a má rovnakú starostlivosť ako hospodárske zvieratá. Je dokrmovaná, má k dispozícii pitnú vodu a veterinárnu starostlivosť. Zver sa neloví, ale je prepravovaná na miesto bitúnka. Zabíjačka tejto zveri musí byť nahlásená orgánom štátneho veterinárneho dozoru a mäso z týchto zvierat nie je označované ako zverina, ale ako mäso s uvedením druhu zvieraťa. Základné delenie zveriny Zverina sa delí do dvoch základných skupín – srstnatá a pernatá zver. K srstnatej zveri, ako už názov napovedá, sa radí všetka zver majúca srsť. Srstnatú zver poľovníci ďalej delia na vysokú a nízku. Rozdelenie na vysokú a nízku zver predtým nemalo nič spoločné s veľkosťou zveri. Ako vysoká zver sa označovala tá, ktorá bola vysoko kulinársky hodnotená, a ktorej lov bol výsadou šľachty a cirkevných hodnostárov. Nízku zver, kam predtým patrili srnce, smeli loviť i príslušníci nízkych stavov. K vysokej zveri patria srnce, jelene, daniele, muflóni, kozorožci, kamzíky a prasa divoké. K nízkej zveri potom zajac poľný a králik divoký. V súvislosti so zverinou je často používaný pojem zver párnokopytná. Základným znakom párnokopytnej zveri sú kopytá. Párnokopytná zver je teda súhrnný názov pre všetky jeleňovité a turovité (napr. kamzík, divoká koza, zubor, antilopa) a čiernu zver (prasa divoké). K pernatej zveri patria prepelice, jarabice, bažanty, kačky a ďalší lovení operenci. Ako farmovaná zver je chovaná najmä zver jelenia, danielovitá a zver pernatá. Srnčia zver farmový chov znáša zle, muflónie mäso sa vďaka svojej intenzívnej vôni konzumuje len obmedzene a farmový chov zajacov je veľmi náročný. Zverina v Metro pôvodom z Nového Zélandu, Škótska či Francúzska pochádza vždy len z farmových chovov (viď. Farmové chovy vo svete). 2 zverina sE1223_01-07.indd 2 10/10/12 12:50 PM