AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Maloobchod

Platnosť od 24.10. do 6.11.Maloobchod - strana 2Maloobchod - strana 2

Čím viac KÚPITE, tým viac ZÍSKATE! US BONYŠE NAV 1) Kúpte akékoľvek 3 ucelené kartóny produktov uvedených v tejto ponuke. ) pr ponuke. u 2) Na oddelení Zákazníckych služieb získate kartón produktov Henkel v hodnote 16,99 € ako bonus k nákupu navyše.* a Novink Gélové ps e Gélové kapsule Gélové kapsule élo D Dávkovaný prací prášok prací prášok š 2 druhy druhy ru ru uhy bal. ba b l bal.: kar tó 6 5 ón bal.: kartón 6× 15 pracích dáv k dávok 1 cena e dávok = 15 ks, cena za 15 ks bal.: ba bal.: kartón 4× 15 1 pracích pr 0 pracích dávok = 30 ks cena ce cena za 30 ks 15 79 3, 15 PRANÍ 79 3, PRANÍ 4,55* 4,55* Pr a Prací p Prací prášok PRANIA A PRANIA A PRANIA A P c prášok Prací p áš Prací prášok b ba : bal.: kar tón 20× bal.: kartón 20× 4 tó ó pracie dávky pracie d vk raci pracie dávky = 320 g cena cena za 320 cena za 320 g 0, Pr í Prací prášok Prací prášok 89 1,07* 100 g = 0,28/0,34* ba ba : bal.: bal.: kartón 8× 20 tón n 0 pra pra pracie dávky r ky kg pracie dávk = 2 kg cen cena en kg cena za 2 kg 4 4 4 bal.: bal.: kartón 20× 4 a e dávky á pracie dávky = 400 g cena n 0 cena za 400 g 0, 75 0,90* 100 g = 0,19/0,23* Prac P a Prací Prací prášok ací k bal.: kartón 20× 4 k kar tón pracie dávky = 400 g cena za 400 g A Aviváž koncentrát konc ko centrát Pros riedok Prostriedok ostr ed s na umý va n umývanie ý vanie riadu r riad ri du 2 druhy druhy u bal bal.: × bal.: kartón 12× 1 l, r resp. 900 ml resp. 12× 90 0 ml cena a ce 0 cena za 1 l, 90 0 ml 900 ml 2 druhy druhy y b kar tón k t bal.: kartón 2 45 0 5 20× 450 ml c a za cena za 450 ml 29 1, 0,63 20 PRANÍ 0,76* 6* archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static 100 g = 0,16/0,19* archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static 2,49 2,99* 1 kg = 1,25/1,50* Prostriedok Pr Prostriedok o na okná na a rámy a a rámy b l.: bal bal.: kartón 10× × 10× 500 ml c na 5 00 cen cena za 500 ml P Prostriedok Prostriedok r do o na okná a rámy na o a okná rámy o á my – náhradná – ná á áhradná ná á náplň nápl náplň bal ba ka ó ba .: kar tón bal.: kartón 15× 500 ml cen ce ce a z 0 l cena za 500 ml 0,59 19 1, 79 0, 100 ml = 0,13/0,16* 1,55* 100 100 ml = 0,24/0,29* 100 ml = 0,16/0,19* 0,71* 1 l = 1,29/1,55* 900 ml – 100 ml = 0,14/0,17* ml , , WC blok C blok l Power Ak tiv P e Aktiv Power A v 2 druhy druhy bal al.: bal.: kartón 51 10× 51 g c cena a 51 cena za 51 g 99 0, 1,19* 0,95* WC blok C blok k Duo-Aktiv Duo-Aktiv u v WC čist č čistič isti b bal.: bal.: kartón 1 14× 60 ml a6 cena za 60 ml b ba bal.: bal.: kartón n 0 5 0× 75 0 ml 10× 750 ml cen 0 l cena za 750 ml 99 0, 1,09 100 ml = 1,65/1,98* 100 ml = 0,15/0,18* 1,19* 1,31* archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static cena s DPH 100 g = 1,94/2,33* 1,43* 2 sT1223_01-06.indd 2 10/10/12 9:20 PM