AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar - ustrice a mušle

Platnosť od 7.11. do 4.12.Culinar - ustrice a mušle - strana 6Culinar - ustrice a mušle - strana 6

Mušle slávky Slávky jedlé / Mytilus edulis Hlavnými producentmi sláviek jedlých v Európe sú Dánsko, Holandsko a Francúzsko. Tieto slávky bývajú menšie a modrejšie. Vďaka spôsobu chovu tiež čistejšie. Chov Spôsob chovu sláviek jedlých sa od chovu sláviek stredomorských výrazne líši. V pásmach Severného mora, kde pri odlive nie je more z pláže takmer vidieť, nie je možné chov sláviek realizovať na lanách. Sú teda väčšinou chované na obrovských mušľovitých laviciach a následne zbierané ťažkými vlečnými sieťami. Preto i produkcia voľne lovených sláviek je tu výrazne vyššia. Spôsoby lovu/chovu sláviek jedlých sú väčšinou praktizované pomocou moderných strojov a lodí a vyžadujú iba minimum pracovných síl. Ďalším spôsobom chovu sú tzv. bouchots. Teda mušle, prichytené na lanách a omotané na veľkých drevených trámoch. Táto metóda sa využíva prevažne pri francúzskom pobreží. Slávky stredomorské / Mytilus galloprovincialis Za najväčšieho producenta týchto sláviek sa považuje Čína, avšak pre európsky trh je to Španielsko, konkrétne Galícia. Ďalej Taliansko, Grécko, Ukrajina, Francúzsko, Turecko, Rumunsko a sever a juh Afriky. Dorastajú do väčších veľkostí a nie sú väčšinou tak vyčistené a nezbavené byssových vlákien. Chov Chov začína zberom mladých mušlí z otvoreného mora (60 – 70 %), či vypestovaním zárodku mušle. Tieto sa následne uchytia na silné laná a obalia v nylonovej sieti (ktorá sa za niekoľko dní, keď sa mušle uchytia na byssové vlákna rozpadne) alebo na sieť s veľkými okami. Takto sa mušle vysádzajú 2× ročne, v októbri a v marci. Laná môžu byť uchytené na plávajúce plte, drevené trámy (bouchots) či bóje. Sú uchytené tak, aby sa nedotýkali morského dna a tak sa neznečistili od piesku či bahna. Veľká časť produkcie mušlí stredomorských v EU je práve chovaná na bójach, metódou ktorá umožňuje častejšiu zmenu prostredia a taktiež vyššiu produkciu. V Galícii, odkiaľ sa mušle dovážajú najčastejšie, sa mušle chovajú v tzv. rías, teda v zátokách pozdĺž atlantického pobrežia, kde sa mušliam darí najlepšie, kde sú chránené pred nepriazňami počasia a majú dostatok fytoplanktónu ako hlavného zdroja potravy. Asi pol roka po vysadení na laná sa mušle preberú a vysadia v menšej , y lepšie p nepriazňam počasia rýchlejšie p ý j hustote, aby lepšie odolávali nepriazňam počasia a rýchlejšie rástli. Toto Toto čas t bí b ušle Toto presadzovanie sa počas rastu robí 2 – 3×. Muš sa následpočas rastu robí 3×. Mušle mes esačnom iach ne zberajú v 8 – 9 mesačnom chove, ale v niektorých oblastiach až niektorých oblastiach Najlepšie slávky rastú v zim najpomalšie v lete (hlavne še ime, a p ete (hlavne v 13 mesiaci. Na Najlepšie zime, najpomalšie lete (hlavn vď a a sen f ytoplank k vďaka absencii fytoplanktónu). absencii y p anktónu). 6 ustrice a mušle sE1224_01-08.indd 6 10/23/12 12:10 PM