AktuálneLetáky.eu

Kaufland leták : Jedlo je domov

Platnosť od 8.8. do 14.8.19Jedlo je domov - strana 13Jedlo je domov - strana 13

5 Do roku 202 ali z sme sa zavia ašej tiť z n úplne vypus . tkové vajcia e li k y k u n o p rečo? Pýtate sa p logický, Pretože eko ov ý a voľný ch podstielkov jšie sú humánne ejšie pre a prirodzen ožňujú im nosnice. Um , ktorý voľný pohyb majú. v klietke ne AKÉ SÚ ROZDIELY MEDZI JEDNOTLIVÝMI CHOVMI? EKOLOGICKÝ CHOV (0) OVOGAL FARM Čerstvé vajcia z voľného výbehu hmotnostná trieda M/L 10 kusov (= 1 kus 0,18) 10% 1,99 1,79 • Musí spĺňať podmienky špecifikované v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe. • Musia byť kŕmené bio krmivom najmenej po dobu 6 týždňov. • Ekologický chov musí byť pre nosnice čo najviac prirodzený. • Nosnica konzumuje potravu, ktorá je pre ňu prirodzená – zelenú trávu, burinu, hmyz. • Nosnice majú prístup k voľnému výbehu počas celého dňa. • V kuríne žije maximálne 12 nosníc na m2. • Podstielkový chov je oproti klietkovému humánnejší. • Nosnice nežijú v klietke, ale vo vnútorných priestoroch s podstielkou, čo im umožňuje voľný pohyb. • Podstielkou môže byť slama, ktorá pokrýva minimálne 1/3 plochy celkovej podlahy. • Vo voľnom čase, mimo kŕmenia, sa môžu nosnice zaoberať prirodzenými činnosťami. • Nosnice majú prístup k hniezdnym boxom. VOĽNÝ CHOV (1) KLIETKOVÝ CHOV (3) • Predstavuje humánny spôsob chovu nosníc. • Nosnica konzumuje potravu, ktorá je pre ňu prirodzená – zelenú trávu, burinu, hmyz. • Nosnice majú prístup k voľnému výbehu počas celého dňa. • V kuríne žije maximálne 12 nosníc na m2. • Táto forma chovu je pre nosnice najmenej prirodzená. • Nosnice sa nemôžu v klietkach voľne pohybovať, hrabať, naťahovať, ani mávať krídlami či sedieť na vyvýšenom mieste. • Na jednu nosnicu pripadá plocha klietky menšia ako hárok A4. PODSTIELKOVÝ CHOV (2) 13 Predaj len v obvyklom množstve. Za tlačové chyby neručíme. 13_sk1