AktuálneLetáky.eu

Bonprix katalóg : Veselá móda

Platnosť od 24.2. do 24.8.20Veselá móda - strana 98Veselá móda - strana 98

Vyhlásenie o ochrane katalógových údajov Ochrana osobných údajov je vec dôvery a vaša dôvera je pre nás dôležitá. V nasledujúcej časti nájdete zákonom stanovené informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou bonprix. Všeobecné vyhlásenia Spoločnosť bonprix spracúva osobné údaje zhromaždené v súvislosti s vašimi objednávkami za účelom uzatvorenia/realizácie zmluvných vzťahov. Kontaktné údaje, ktoré ste poskytli, a osobné údaje (vrátane mena, priezviska, adresy, e-mailovej adresy, údajov o platbe a informácie o vrátení) zhromaždené počas spracovania vašej objednávky sa musia ukladať kvôli správe vášho používateľského účtu. Údaje sa spracujú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v čl. 6 ods. 1 písm. (b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (k 25. 05. 2018). 01 | Tričko s potlačou, krátky rukáv 699 Použitie údajov na účely predchádzania podvodom Údaje, ktoré ste poskytli pri odoslaní objednávky, môže spoločnosť bonprix použiť na kontrolu akýchkoľvek nezrovnalostí v objednávkovom procese (napr. objednanie veľkého množstva tovaru na rovnakú adresu v rovnakom čase, pričom boli použité rôzne zákaznícke účty). Spoločnosť bonprix má v zásade oprávnený záujem na uskutočňovaní takejto kontroly. Údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v čl. 6 ods. 1 písm. (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (k 25. 05. 2018). Poskytnutie údajov špedičným spoločnostiam Spoločnosť bonprix spolupracuje za účelom dodania objednaného tovaru s nasledujúcimi špedičnými spoločnosťami: Rhenus Logistics S.A. Pańska 73, 00-834 Warszawa; Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica; IN TIME, s.r.o Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Na účely dodania objednaného tovaru alebo oznámenia dodania sa týmto špedičným spoločnostiam môžu poskytnúť nasledujúce údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Údaje sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi uvedenými v čl. 6 ods. 1 písm. (b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (k 25. 05. 2018). Použitie údajov na marketingové účely Spoločnosť bonprix má oprávnený záujem o používanie vašich údajov na marketingové účely. Na vlastné marketingové účely a na marketingové účely tretích strán spoločnosť bonprix zhromažďuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo. Uvedené údaje sa môžu na tento účel poskytnúť tretím stranám. Okrem uvedených údajov je spoločnosť bonprix oprávnená zhromaždďovať aj ďalšie vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely a marketingové účely tretích strán (poskytovateľov služieb) v súlade so zákonnými ustanoveniami. Tieto dodatočne zhromaždené údaje nemôžu byť poskytnuté tretím stranám. Okrem toho spoločnosť bonprix využíva pseudonymizáciu/anonymizáciu vašich zhromaždených osobných údajov s cieľom realizovať vlastné marketingové účely a marketingové účely tretích strán (poskytovateľov služieb). Použitie osobných údajov na marketingové účely musí byť v súlade s právnymi predpismi uvedenými v čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (k 25. 05. 2018). Proti použitiu osobných údajov na marketingové účely je možné vzniesť námietku a odoslať ju na adresu Bonprix P.O.Box 3, 011 23 ŽILINA 2; posta@bonprix.sk. 01 | Tričko s potlačou, krátky rukáv, 6,99 € Ležérny strih, tričko s potlačou. Kontrastné lemovanie, dĺžka vo veľ. 40/42 cca 66 cm. 100% bavlna Veľ. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 čierna/biela bodkovaná 921 040 VG biela/čierna bodkovaná 921 055 VG Doba uloženia osobných údajov Spoločnosť bonprix môže ukladať osobné údaje dovtedy, kým má oprávnený záujem o takéto uchovávanie a tento záujem má prednosť pred vašimi záujmami o prerušenie uloženia. V prípade, že záujmy spoločnosti bonprix na uloženie údajov neprevyšujú vaše záujmy na ukončenie uloženia, údaje môžu byť stále uložené, ak je to potrebné v dôsledku zákonných ustanovení (napr. obchodného práva alebo požiadaviek daňového práva). V týchto prípadoch sa údaje uchovávajú výhradne na účely plnenia zákonných ustanovení a prístup k takýmto údajom sa zablokuje. 02 | Tričko, krátky rukáv 799 Práva dotknutých osôb Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracovávame. Máte tiež právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených spoločnosťou bonprix za predpokladu, že neexistuje právny predpis, ktorý by predstavoval výnimku z tohto práva. Môžete tiež vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, pokiaľ spoločnosť bonprix nemá prevažujúci záujem na ich spracovaní. Máte tiež právo opraviť svoje nepresné osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje. Od dňa 25. 05. 2018 máte tiež právo požiadať o prenos údajov, ktoré ste nám poskytli a ktoré sme spracovali na základe súhlasu, alebo ktorých spracovanie bolo potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, v prístupnom formáte vám alebo tretej osobe, ktorú ste navrhli (právo na prenos údajov). Ak spracovávame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu neznamená neplatnosť údajov, na základe vášho súhlasu pred odvolaním. Vyššie uvedené práva vo vzťahu voči nám môžete uplatniť poštou na adrese Bonprix P.O.Box 3, 011 23 ŽILINA 2 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese posta@bonprix.sk. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Zodpovedný dozorný orgán dohľadu pre Slovensko je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: + 421 2 32 31 32 14, fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webová stránka: http://www.dataprotection. gov.sk/. Riaditeľ úradu na ochranu osobných údajov, Úrad na ochranu osobných údajov - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 53 10 440, fax +48 22 53 10 441, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl, webová stránka: http://www. giodo.gov.pl/ Subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov Adresné údaje bonprix Sp. z o.o., Lodowa 101, 93-232 Łódź Číslo v národnom súdnom registri 0000114651, daňové identifikačné číslo PL7280132490 Tomasz Mróz, Stefan Waschau, Kai Heck Pracovník ochrany údajov V prípade akýchkoľvek otázok a záležitostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa obráťte na pracovníka ochrany údajov spoločnosti bonprix. Kontaktovať ho môžete prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@bonprix.sk alebo poštovej adresy spoločnosti bonprix: Data Protection Officer, bonprix, Lodowa 101, 93232, Lodz, POLAND. Nákupné podmienky Zákazník pri nákupe dostane bezplatne katalóg s novou ponukou. Objednávky prijímame: • cez internet na www.bonprix.sk • telefonicky: 02 32 39 39 39 v pondelok – piatok od 7. do 20 hod., v sobotu od 8. do 19 hod. • faxom: 02 32 26 26 26 • písomne na objednávkovom formulári, ktorý sa nachádza v katalógu, na adrese bonprix, P.O. Box 3, 011 23 ŽILINA 2 Objednaním tovaru zákazník akceptuje ponuku a súhlasí s obchodnými podmienkami firmy bonprix. bonprix neodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky na realizáciu. Ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH Zákazník má nasledujúce možnosti úhrady ceny, uvedenej na webových stránkach alebo v katalógu: kreditnou kartou, na dobierku alebo poukážkou, ktorej hodnotu použije na objednané produkty. Hodnota poukážky nemôže pokrývať náklady na dopravu, ani iné poplatky bonprixu. Odpočítanie hodnoty poukážky od ceny produktov nasleduje automaticky. K cene je potrebné pripočítať náklady na doručenie tovaru - 2,99 € pri voľbe platby vopred kartou a doručení Slovenskou poštou (na adresu) alebo pri vyzdvihnutí zísielky na pošte (na poštu). Táto možnosť sa týka len objednávok z internetového obchodu bonprix.sk. - 3,99 v prípade platby pri doručení zásielky Slovenskou poštou (na adresu) alebo pri vyzdvihnutí zásielky na pošte (na poštu). Vybrať si ľubovoľné pracovisko pošty je možné len pri 96 | objednávkach z internetového obchodu bonprix.sk. Pri voľbe platby vopred kartou bude objednávka prijatá na realizáciu v momente potvrdenia rezervácie dostatočných finančných prostriedkov na bankovom účte zákazníka. Odoslanie tovaru sa uskutoční do 4-8 pracovných dní od prijatia objednávky, okrem prípadu, že pri objednávaní bol uvedený iný termín dodania Odoslanie tovaru je realizované v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, až do vyčerpania zásob. V prípade veľkého množstva objednávok niektoré výrobky môžu byť doručené osobitnou zásielkou v neskoršom termíne, v priebehu 3-4 týždňov odo dňa prijatia objednávky. Odoslanie tovaru je obmedzené pre územie Slovenska. Náklady na dopravu sú započítané len raz pri hlavnej dodávke aj vtedy, ak objednávka bude realizovaná po častiach. Termín realizácie objednávky sa môže predĺžiť z dôvodov, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. Vyhradzujeme si právo na priebežné zmeny v cenách tovarov, ktoré sú v ponuke, ako aj vo výške nákladov na dopravu, pričom tieto zmeny neovplyvňujú práva osôb, ktoré si objednali tovar pred uskutočnením týchto zmien. Právo na vrátenie tovaru (právo odstúpiť od zmluvy). Právo na vrátenie tovaru (právo odstúpiť od zmluvy). Garantujeme právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu. Od dohody je možné odstúpiť do 14 dní od obdržania zásielky. Lehota 14 dní je dostatočná na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Pre dodržanie 14-dňovej lehoty na podanie oznámenia o odstúpení od zmluvy stačí zaslať oznámenie pred uplynutím tejto lehoty na adresu bonprix, P.O. Box 3, 011 23 ŽILINA 2. Vrátenie vzájomného prospechu zmluvných strán sa SKSK03141_096_141SK03_CO011_1698627474.indd 1 141SK03_CO011 Generálny riaditeľ uskutoční neodkladne, najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy bonprix prevezme vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy o predaji. Bonprix môže zadržať výplatu platby od kupujúceho až do vrátenia zásielky alebo doručenia dokladu o jej vrátení v závislosti od toho, čo nastane skôr. Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu bonprix, P.O. Box 3, 011 23 ŽILINA 2. Tovar ponúkaný ako súprava, je potrebné odoslať kompletne. Zákazník môže využiť doklad pre vrátenie tovaru, ktorý je priložený k faktúre, alebo vyplniť náhradný doklad, ktorý si môžete stiahnuť z internetovej stránky bonprixu. Zaslanie tovaru v originálnom balení spolu s dokladom pre vrátenie tovaru, ktorý zákazník dostal so zásielkou, môže urýchliť proces vrátenia tovaru, nie je to však jeho povinnosť. Od 1.2.2016 banky zaviedli zmeny v platobnom styku, platí len IBAN účet. Prosíme o uvedenie čísla bankového účtuvo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania so zakúpeným tovarom (napríklad skúšanie alebo kontrola tovaru). V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže bonprix účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú. Prosíme, aby ste dodržali stanovený termín vrátenia tovaru. Pohľadávka za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou, ban- 02 | Tričko, krátky rukáv, 7,99 € Mierne vypasované tričko s kontrastným lemovaním a krátkym rukávom. Dĺžka vo veľ. 40/42 cca 64 cm. 95% polyester, 5% elastan Veľ. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 čierna/biela 921 443 VG biela/čierna 921 477 VG kovým prevodom na určený účet, alebo na účet, z ktorého bola platba uskutočnená, alebo vo forme poukážky, ktorú bude možné použiť na ďalšie nákupy v prípade, ak si zákazník vyberie túto formu vysporiadania pohľadávky za vrátený tovar. Nie je možná výmena vráteného tovaru za iný. V prípade, ak Bonprix nedodá všetok objednaný tovar do 30 dní, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy s okamžitou platnosťou. Záruka (reklamácia) bonprix vynakladá maximálne úsilie na to, aby tovar, doručený zákazníkovi, bol bezchybný a zodpovedal zadanej objednávke. Bonprix zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou. Chybný tovar zasielajte na adresu bonprix, P.O. Box 3, 011 23 Žilina 2 spolu s popisom nedostatkov a identifikačnými údajmi zákazníka. Reklamačný formulár môže byť do bonprix zaslaný ľubovoľnou formou, jeho odoslanie zároveň s reklamovaným tovarom môže urýchliť vybavenie reklamácie. Ak je požiadavka opodstatnená, bonprix uhradí reklamujúcemu aj náklady vzniknuté pri dodaní reklamovaného tovaru na základe dokladu, ktorý reklamujúci predloží. Ak takýto doklad neposkytne, bude mu uhradená suma vo výške najlacnejšej dodacej možnosti, akú bonprix ponúka. Aby bolo možné využiť mimosúdne riešenie sporov v súlade s článkom č. 14.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21.05.2013, Bonprix uvádza odkaz na platformu ODR http://ec.europa. eu/consumers/odr/ bonprix Sp. z o.o. • Lodowa 101 • 93-232 Łódź, POLAND NIP: 728-013-24-90 KRS 0000114651 REGON 006470422 07.02.20 10:53